Nagrade

Študija lokacij P+R, ki smo jo izdelali Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., in IPOP s skupino Maja Farol, je bila nagrajena s priznanjem Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja.

Štiričlanska interdisciplinarna Zlata žirija, ki so jo sestavljali krajinski arhitekt in strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja (magister arhitekture Peter Bassin, doktorica krajinske arhitekture in prodekanja Mojca Golobič, urbanistka in arhitektka v občini Črnomelj Marija Prašin Kolbezen, arhitekt in urbanist v mestni občini Ljubljana Ivan Stanič) je v utemeljitvi zapisala: »Projekt prikazuje osnovno ogrodje za vzpostavitev regionalne mreže prestopnih točk javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji, ki pomeni konkretizacijo predlogov iz starejših raziskav in študij s tega področja. Glede na še vedno rastoče število osebnih vozil na cestah in ohranjanje netrajnostnih oblik prometa v regiji oz. netrajnostne življenjske vzorce dnevnih migrantov, tudi zaradi pomanjkljive infrastrukturne ponudbe, je projekt za zagotavljanje javne koristi zelo pomemben. Projekt ponuja ogrodje za odločanje o vzpostavitvi osnovne infrastrukture za druge ukrepe, povezane z izvajanjem storitev javnega prevoza po cesti in delno železnici. Prikazi razlik v velikosti in ceni izvedbe posameznih prestopnih točk so pomembni zaradi morebitne prilagoditve predhodne strateške odločitve o izboru njihovih lokacij v prostorski stvarnosti. V prikazu je poudarek na največjih prestopnih točkah v sistemu, torej na obrobju Ljubljane, čeprav je smisel celotnega projekta prav v izboljšanju dostopnosti iz regije, kar pomeni, da so pomembne tudi prestopne točke v občinskih in lokalnih središčih zunaj Mestne občine Ljubljane. Pomembni dodatki so študije nekaterih lokacij s prikazi komplementarnih programov na prestopnih točkah, ki dopuščajo tudi umeščanje drugih zanimivih programov, in njihove všečno prikazane arhitekturne zasnove.«.

LUZ d.d., IPoP, Skupina Maja Farol: Študija lokacij P+R

Odgovorni projektant: Karolina Jankovič

Projektivno podjetje:  LUZ d.d., IPoP in Društvo Maja Farol

Sodelavci:

LUZ d.d.:

Bernarda Bevc Šekoranja, Tomaž Blaž, Simona Čeh, Marko Fatur, Matej Hašaj, Sergej Hiti, Karolina Jankovič, Uršula Longar, Miha Miklavčič, Ines Rot, Tilen Smolnikar, Janja Solomun, Ernest Sotlar, Martin Starc, Jana Škerbina

IPoP, Društvo za prostorska vprašanja Maja Farol:

Urban Jeriha, Marko Peterlin, Jernej Prijon, Mima Suhadolc, Tadej Žaucer

Naročnik:Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRALUR)