Nagrade

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ustanova Maks Fabiani in občina Komen so v Štanjelu podelili nagrado za posebne dosežke na področju urbanizma pripravljavcem občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, in sicer Mestni občini Ljubljana za vodenje, financiranje in koordinacijo priprave urbanističnega načrta, ter izdelovalcem Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu, Urbanističnemu inštitutu RS in biroju Oikos. Projekti, nagrajeni z nagrado ali priznanjem Maks Fabiani, so nominirani kot slovenska nacionalna selekcija za evropsko planersko nagrado.