Pravno svetovanje na področju nepremičnin

Pravno svetovanje in storitve na področju nepremičnin:

 • priprava vseh vrst pogodb, drugih pravnih dokumentov ter pravnih mnenj glede:
  • lastninske pravice, solastnine (npr. razdružitev), skupne ter etažne lastnine
  • nepremičninskih evidenc (Zemljiška knjiga, Kataster)
  • služnosti (služnostna pravica in nujna pot, služnosti komunalnih vodov in naprav idr.)
  • sosedskega prava (motenje posesti, urejanje mej, sosedski spori) ter
  • drugih stvarnih pravic (stvarno breme, stavbna pravica)
 • urejanje pravnih zadev in pogodbenih razmerij za potrebe vpisa v zemljiško knjigo
 • svetovanje pri urejanju vseh zemljiškoknjižnih in ostalih nepremičninskih zadev