Geomatika in GIS

Geomatika predstavlja področje, ki združuje informatiko in geoznanosti. Z razvojem geografskih informacijskih sistemov (GIS) in z naraščanjem potrebe po smotrnejšem gospodarjenju z naravnim in urbanim okoljem postaja vse bolj pomembna. Dejavnosti geomatike uporabljajo sistematični pristop za integracijo vseh sredstev, potrebnih za zajemanje in upravljanje prostorskih podatkov, ki so potrebni kot del znanstvenih, administrativnih, pravnih in tehničnih operacij, vključenih v proces proizvodnje, uporabe in upravljanja prostorskih informacij.

GIS skupina združuje strokovnjake s področja računalništva, informatike in geodezije. Glavni dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo na GIS oddelku sta izgradnja geografskih informacijskih sistemov in upravljanje s prostorskimi podatki.