Upravni odbor (UO)

Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod.

predsednik UO, zakoniti zastopnik

 

Marjan Lenarčič, univ.dipl.inž.geod.

namestnik predsednika UO, zakoniti zastopnik

 

dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh.

član UO, zakoniti zastopnik

 

Matej Hašaj, univ.dipl.inž.geod.

član UO, zakoniti zastopnik

 

Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod.

članica UO

 

Martin Starc, univ.dipl.inž.arh.

član UO

 

 

 

Izvršni direktorji

dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh. 

glavni izvršni direktor in izvršni direktor za področje arhitekture

 

Matej Hašaj, univ.dipl.inž.geod.

izvršni direktor za področje komerciale

 

Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod.

izvršna direktorica za področje geodezije in geomatike ter podpornih služb

 

Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh.

izvršni direktor za področje prostorskega planiranja

 

Janja Solomun, univ.dipl.inž.arh.

izvršna direktorica za področje urbanističnega načrtovanja

 

Klemen Milovanović, univ.dipl.inž.grad.

izvršni direktor za področje prometa in infrastrukture