Mednarodni projekti

Aktivno se vključujemo v mednarodne dejavnosti. Aktivno sodelujemo s komplementarnimi partnerji znotraj raziskovalno-inovacijskih ter demonstracijskih projektov tako na nacionalni kot tudi na evropski in mednarodni ravni na področjih, ki so vezana na upravljanja s prostorom (Kras-Carso, Vitalne krajine), upravljanja s tveganji, (RISKGIS, RMTHS), upravljanja z vodami (Konferenca in interaktivne delavnice 'H2OLLAND - živeti z vodo') ter na področju razvoja pametnih skupnosti.

Z nalogami, ki izhajajo iz naših osnovnih dejavnosti, sodelujemo tudi v mednarodnih in drugih projektih izven Slovenije. Izdelujemo različne strokovne podlage (AdriaMOVE IT!), projektno dokumentacijo (Ureditev doživljajske kolesarske poti na otoku Bornholm, Danska) in prostorske informacijske sisteme (DIVA, KUP, DEFISHGEAR).

LUZ, d.d. je eden od ustanovnih članov Združenja Teris, ki je namenjeno povečanju teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško ter strokovni pomoči pri oblikovanju novih projektnih predlogov.