Urbana ekonomika

Urbana ekonomika se ukvarja z ekonomskimi vidiki načrtovanja in upravljanja naselij. V skupini za urbano ekonomiko tako posvečamo pozornost ekonomskim značilnostim razvoja naselij in predvsem stroškom, ki pri tem nastajajo ter virom, ki razvoj omogočajo. Ti viri so predvsem: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki na nepremičnine in komunalni prispevki. Poleg tega lokalnim skupnostim tudi svetujemo glede upravljanja s premoženjem in predvsem grajenim javnim dobrim.