Nagrade

Prostorski načrtovalci LUZ d.d. so leta 2009 ponovno prejeli Zlati svinčnik ZAPS.

Priznanje je prejela skupina krajinskih arhitekt v kategoriji študije, strokovne podlage in raziskave na področju prostorskega načrtovanja. Nagrajena je bila naloga Strokovne podlage za zasnovo prostorskega razvoja območja Boštanj. 

Avtorice: Karla Jankovič, Tina Verbič, Katja Fak, Bojana Bajželj, Urška Kranjc.