Nagrade

Mednarodno jubilejno nagrado Maks Fabiani 2015 je Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor RS podelilo projektu Regionalna zasnova prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije.

Petčlanska mednarodna žirija v sestavi prof .dr. Grigor Dojtchinov (Avstrija),  prof.dr. Srečko Pegan (Hrvaška), mag. Peter Bassin (Slovenija), mag. Jože Novak u.d.i.k.a. (Slovenija) in prof.dr. Andrej Pogačnik (Slovenija) je v utemeljitvi zapisala: »Regionalni načrt Jugovzhodne Slovenije je kakovosten in celovit regionalni plan,ki je bil že v času svojega nastanka vzorčen in ki se danes vsebuje vse tiste vsebine in usmeritve, ki jih v prihodnjih regionalnih planih Slovenije pričakujemo. Nastal  je v kratkem obdobju ponovne obuditve slovenskega regionalnega planiranja, ki je žal zamrla. Delo odlikuje smiselna uravnoteženost razvojnih in varovalnih prvin, daje smernice za sistem naselij, za infrastrukture regionalnega pomena, za razvoj kmetijstva, gozdarstva, turizma in za ohranitev zavarovanih območij narave ter kulturne dediščine. Plan je vključeval tako državne usmeritve kot tudi občinske potrebe, upošteval številne sektorje ter druge deležnike in, ne nazadnje, splošno javnost v zahtevnem procesu usklajevanja do končne  rešitve. Delo se zapisuje v zgodovino slovenskega regionalnega načrtovanja kot eden prvih modernih prostorskih načrtov in kot zgleden predhodnik nove generacije regionalnih planov."

REGIONALNI PROSTORSKI PLAN JUGOVZHODNE SLOVENIJE 

Vodja naloge: mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

Sodelavci: mag. Radovan Nikić, univ.dipl.inž.grad., dr. Alma Zavodnik Lamovšek, univ.dipl.inž.arh., Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad., mag. Irena Hočevar, univ.dipl.geogr., dr. Gregor Čok, univ.dipl.inž.arh.
Suzana Simič, univ.dipl.inž.kraj.arh., dr. Liljana Jankovič Grobelšek, univ.dipl.inž.arh., Melita Muren, univ.dipl.inž.arh., Tanja Jerin Jevnikar, dipl.inž.arh., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh. Predstavnik naročnika: Igor Vizjak, univ.dipl.soc. (tedanji Podjetniški center Novo mesto, danes Razvojni center Novo mesto d.o.o.)