Aktualno

Naše sodelavke so v letošnjem oktobru, mesecu prostora, s prispevki sodelovale na 31. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ter na posvetu Hladna mesta za vroč planet Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Posnetki so dostopni na spodnjih povezavah:


31. Sedlarjevo srečanje:

Klara Sulič Fister, dr. Petra Vertelj Nared, Karla Jankovič, vse LUZ, d.d., ter Darinka Maraž-Kikelj, Andreja Kemperle Lotrič, obe Občina Bohinj: Kratkotrajna nastanitev v naravnem okolju - primer umeščanja v občini Bohinj


Hladna mesta za vroč planet:

dr. Petra Vertelj Nared, Karla Jankovič in ekipa LUZ, d.d.: Kako prostorsko načrtovanje prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe?

60 let LUZa

Marko Fatur


Ob okroglih jubilejih je navada,
da se komu podeli kakšna nagrada
ali pa da se napiše govor poln strasti,
ki v ponosnih srcih up budi,
da to doslej je bila le uvertura
(in verjemîte, včasih tudi avantura)
v nadaljnji nesluteni razvoj
(in verjemîte, včasih tudi boj)
podjetja, ki sredi epidemičnega stanja,
danes vstopa v sedmo desetletje delovanja.


Ker pa virus odnesel je proslavo
(in po njenem koncu žal tudi razbrzdano zabavo),
kjer možno bi bilo razdat
nekaj simboličnih nagrad
in kjer direktor vznesen bi govor imel,
sem si (pa ne vem, če bi si smel)
- očitno ne prav skromen samooklicani poet -
vzel pravico napisat par besed:


LUZ je nastal v čisto enem drugem svetu,
(takrat sicer po političnem dekretu),
še danes pa, ne glede na sicer drugačen družbeni sistem,
okrog namena in poslanstva ni dilem:
da se nameni čim več spoštovanja
sistemu prostorskega načrtovanja.

več

Danes mineva 60 let od ustanovitve Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki ga je pod imenom Okrajni zavod za urbanizem, 22. 4. 1960, ustanovil Okrajni ljudski odbor Ljubljana za usklajevanje prostorskega razvoja in izdelavo urbanistične dokumentacije. V preteklem obdobju je Ljubljanski urbanistični zavod kot zavod, Tozd, podjetje in delniška družba pod različnimi imeni in v dveh državah z različnimi družbenimi sistemi ohranil svojo osnovno urbanistično dejavnost in jo razširil na vsa področja, povezana z načrtovanjem in gradnjo v prostoru.

Od ustanovitve do danes je bilo na LUZ-u zaposlenih okoli 400 ljudi. Vsem iskrene čestitke!

Spoštovane poslovne partnerice/partnerji, drage prijateljice/prijatelji, kolegice/kolegi in ostale obiskovalke/obiskovalci naših internetnih strani,

Obveščam vas, da v celoti upoštevamo navodila Vlade RS zoper širjenje korona virusa covid-19, zato smo v naši družbi LUZ d.d. z dnem 16.3.2020 delo organizirali od doma. Na ta način se izogibamo neposrednim stikom med ljudmi. S pomočjo sodobnih tehnologij pa smo med seboj in z naročniki v stalnem delovnem stiku. Enako kot do sedaj, smo dosegljivi po telefonu in elektronski pošti; na željo naročnika smo lahko povezani tudi s telefonsko ali video konferenco. Trudimo se, da bi, kljub zahtevnim okoliščinam, izpolnili vse zaupane nam naloge.

Z željami po dobrem zdravju, vas lepo pozdravljamo,

Predsednik uprave

Tadej Pfajfar