Aktualno

V letošnjem letu je izšla monografija LUZ60. V njej je predstavljeno delo Ljubljanskega urbanističnega zavoda, na kratko LUZ, od njegovih začetkov. Knjiga je bogat zapis časa, saj so v njej zbrani pomembnejši mejniki, številni nekdanji in aktualni projekti, pa tudi spomini nekdanjih zaposlenih LUZ-a.

Ljubljanski urbanistični zavod, ki je bil ustanovljen leta 1960 za usmerjanje in usklajevanje posegov v prostor takratnega območja petih ljubljanskih občin, je v več kot šestih letih delovanja pomembno prispeval k prostorskemu razvoju Ljubljane in njene okolice, a tudi širše. V začetnem obdobju je bilo delo povezano predvsem z izdelavo Generalnega plana urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP), ki je določil prvo, za tiste čase prelomno, interdisciplinarno in sodobno zasnovo razvoja mesta. Osnovna poteza te zasnove se še danes odraža v petkraki formi mestnih vpadnic, med katerimi so umeščeni zeleni klini. V zadnjih tridesetih letih se je delovanje LUZ-a razširilo na območje vse Slovenije, nove priložnosti pa so povzročile tudi širitev dejavnosti, povezanih z urejanjem prostora v najširšem pomenu.

S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in močno interdisciplinarno sestavo LUZ danes deluje v različnih slovenskih občinah na različnih področjih. Uspešnost delovanja ne nazadnje potrjujejo tudi nagrade, ki jih LUZ-ovi strokovnjaki pridobivajo tako na državni kot mednarodni ravni. V duhu nadaljevanja tradicije LUZ svojo dejavnost še naprej razvija v skrbi za kakovostno urejen prostor.

Knjiga je spomin na številne izvedene projekte, spodbuda za nadaljevanje dobrih prostorskih rešitev, pa tudi poklon in zahvala vsem nekdanjim in sedanjim sodelavkam in sodelavcem ter partnerjem in naročnikom, zato je bil izid knjige prava priložnost tudi za srečanje in sproščeno druženje na dvorišču Fužinskega gradu. Hvala vsem!

Monografija LUZ60:

Uredniki: Ferdo Jordan, Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Bernarda Bevc Šekoranja, Marko Fatur

Spomini zaposlenih: Boris Novak, Dušan Fatur, Marta Karlovšek Debelak, Franc Ules, Igor Janez Zajec, Angelo Oman, Peter Bassin, Andrej Pogačnik, Igor Jurančič, Ivan Lapajne, Tonka Grgič, Ferdo Jordan, Marijan Jelenc, Aleš Vrhovec, Ira Zorko, Irena Ostojič

Jezikovni pregled: Lidija Jurman

Oblikovanje: Anja Delbello, Aljaž Vesel (AA), Gregor Makovec, Gašper Uršič (Studio Kruh)

Tisk: Medium d. o. o., Žirovnica

več

PRIZNANJE MAKS FABIANI 2021 je žirija podelila delu z naslovom »Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji« avtoric: Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Karla Jankovič in Vita Rehberger, vse iz podjetja Ljubljanski urbanistični zavod d. d. ter Gaja Trbižan in Matej Gojčič, oba iz Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.


Naše sodelavke so v letošnjem oktobru, mesecu prostora, s prispevki sodelovale na 31. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ter na posvetu Hladna mesta za vroč planet Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Posnetki so dostopni na spodnjih povezavah:


31. Sedlarjevo srečanje:

Klara Sulič Fister, dr. Petra Vertelj Nared, Karla Jankovič, vse LUZ, d.d., ter Darinka Maraž-Kikelj, Andreja Kemperle Lotrič, obe Občina Bohinj: Kratkotrajna nastanitev v naravnem okolju - primer umeščanja v občini Bohinj


Hladna mesta za vroč planet:

dr. Petra Vertelj Nared, Karla Jankovič in ekipa LUZ, d.d.: Kako prostorsko načrtovanje prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe?

60 let LUZa

Marko Fatur


Ob okroglih jubilejih je navada,
da se komu podeli kakšna nagrada
ali pa da se napiše govor poln strasti,
ki v ponosnih srcih up budi,
da to doslej je bila le uvertura
(in verjemîte, včasih tudi avantura)
v nadaljnji nesluteni razvoj
(in verjemîte, včasih tudi boj)
podjetja, ki sredi epidemičnega stanja,
danes vstopa v sedmo desetletje delovanja.


Ker pa virus odnesel je proslavo
(in po njenem koncu žal tudi razbrzdano zabavo),
kjer možno bi bilo razdat
nekaj simboličnih nagrad
in kjer direktor vznesen bi govor imel,
sem si (pa ne vem, če bi si smel)
- očitno ne prav skromen samooklicani poet -
vzel pravico napisat par besed:


LUZ je nastal v čisto enem drugem svetu,
(takrat sicer po političnem dekretu),
še danes pa, ne glede na sicer drugačen družbeni sistem,
okrog namena in poslanstva ni dilem:
da se nameni čim več spoštovanja
sistemu prostorskega načrtovanja.

več