Aktualno

13. januarja letos je bila v Atriju ZRC SAZU odprta razstava Arhitektke oblikujejo sedanjost. Na njej so predstavljena dela arhitektk ali inženirk, ki s svojimi stvaritvami vidno prispevajo k razvoju arhitekturne stroke. Med predstavitve izjemnih projektov slovenskih arhitektk se je uvrstila tudi ureditev Živega muzeja Krasa, ki so ga v podjetju LUZ, d.d. pripravile krajinske arhitektke Karla Jankovič, Urška Kranjc in Irena Balantič.

V petek, 20.1.2017, bo Petra Vertelj Nared predstavila doktorsko disertacijo - Vloga javnega prostora kot podpora urbanemu razvoju na primeru majhnih mest v Sloveniji, v kateri se je ukvarjala z raziskovanjem vloge javnega prostora za urbani razvoj na primeru majhnih mest v Sloveniji. V desetih izbranih majhnih mestih je izvedla prostorsko analizo stanja odprtega javnega prostora ter javnomnenjsko anketo, s pomočjo katere je ugotavljala zadovoljstvo in rabo uporabnikov prostora. Operacijo je delno sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Danes, 22.12.2016 ob 11:30 bo v Šmartinskem parku svečana otvoritev novega otroškega igrišča. Načrte za igrišče je v podjetju LUZ, d.d. izdelala skupina projektantov pod vodstvom odgovorne projektantke¸ krajinske arhitektke Urške Kranjc. Zasnova igrišča vključuje raznolike prvine sodobnega, javnega, mestnega igrišča: zagotovljeno prostornost, razgiban teren, vodo, krožne in linijske poti ter igrala, velike plezalne mreže, različne gugalnice, vrtiljake, tobogane in tudi vodni del igrišča s črpalkami in opremo za igro z vodo in peskom.

LUZ je partner v projektu Water4Cities, ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020. V projekt je vključenih 8 partnerjev iz raziskovalnih inštitucij in gospodarstva. Poleg dveh slovenskih, kjer je poleg nas tudi Inštitut Jožef Štefan, so v projekt vključeni še partnerji iz Španije, Grčije, Anglije in partnerska organizacija iz ZDA, ki pokrivajo različna strokovna in raziskovalna področja. V projektu LUZ pokriva področje celostnega upravljanja z vodami v mestih, upravljanje z infrastrukturo in prostorsko načrtovanje.