Aktualno

V petek, 31. maja 2019, bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje – MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana (na gradu Fužine) potekalo jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje. Letos se bodo zbrani na tem osrednjem domačem urbanističnem strokovnem dogodku, ki ga organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije - DUPPS, posvetili razvojnim trajnostnim projektom, predstavljeni bodo primeri dobrih praks za mesta in podeželje.

Namen srečanja je obravnavati trajnostne vidike urbanizma in prostorskega načrtovanja ter poudariti nujnost trajnostnega, uravnoteženega razvoja, ki povezuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo. Odprta, zelena in varna mesta in naselja, trajnostni promet, celostno upravljanje, zmanjšanje škodljivih okoljskih vplivov ... so ključne teme srečanja.

Na srečanju bodo s prispevki sodelovali tudi naši sodelavci:

  • Janja Solomun in mag. Mery Lončar Klemenčič: »Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – primer sodobnega prostorsko načrtovalskega pristopa« in
  • Klemen Milovanovič skupaj z Matejem Gojčičem, RRA LUR: »Celostno prometno načrtovanje – primer celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije«.

Povezava na program in prijavnico

20. maja 2019 je Mestni svet MOL na 4. seji sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za dela enot urejanja prostora SL-198 in SL-203. Elaborat lokacijske preveritve je izdelal LUZ, d.d..

18. februarja 2019 je Mestni svet MOL na 2. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje, ki ga je izdelal LUZ, d.d. in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/19, dne 15. 3. 2019.

18. februarja 2019 je Mestni svet MOL na 2. seji sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/19, dne 1. 3. 2019. Elaborat lokacijske preveritve je izdelal LUZ, d.d., študije in strokovne podlage pa so izdelali ELEA iC d.o.o., PNZ svetovanje projektiranje d. o. o. in E-NET OKOLJE d.o.o..