Aktualno

PRIZNANJE MAKS FABIANI 2021 je žirija podelila delu z naslovom »Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji« avtoric: Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Karla Jankovič in Vita Rehberger, vse iz podjetja Ljubljanski urbanistični zavod d. d. ter Gaja Trbižan in Matej Gojčič, oba iz Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.


Naše sodelavke so v letošnjem oktobru, mesecu prostora, s prispevki sodelovale na 31. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ter na posvetu Hladna mesta za vroč planet Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Posnetki so dostopni na spodnjih povezavah:


31. Sedlarjevo srečanje:

Klara Sulič Fister, dr. Petra Vertelj Nared, Karla Jankovič, vse LUZ, d.d., ter Darinka Maraž-Kikelj, Andreja Kemperle Lotrič, obe Občina Bohinj: Kratkotrajna nastanitev v naravnem okolju - primer umeščanja v občini Bohinj


Hladna mesta za vroč planet:

dr. Petra Vertelj Nared, Karla Jankovič in ekipa LUZ, d.d.: Kako prostorsko načrtovanje prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe?

60 let LUZa

Marko Fatur


Ob okroglih jubilejih je navada,
da se komu podeli kakšna nagrada
ali pa da se napiše govor poln strasti,
ki v ponosnih srcih up budi,
da to doslej je bila le uvertura
(in verjemîte, včasih tudi avantura)
v nadaljnji nesluteni razvoj
(in verjemîte, včasih tudi boj)
podjetja, ki sredi epidemičnega stanja,
danes vstopa v sedmo desetletje delovanja.


Ker pa virus odnesel je proslavo
(in po njenem koncu žal tudi razbrzdano zabavo),
kjer možno bi bilo razdat
nekaj simboličnih nagrad
in kjer direktor vznesen bi govor imel,
sem si (pa ne vem, če bi si smel)
- očitno ne prav skromen samooklicani poet -
vzel pravico napisat par besed:


LUZ je nastal v čisto enem drugem svetu,
(takrat sicer po političnem dekretu),
še danes pa, ne glede na sicer drugačen družbeni sistem,
okrog namena in poslanstva ni dilem:
da se nameni čim več spoštovanja
sistemu prostorskega načrtovanja.

več