Aktualno

Vsebina: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v ponovno javno razpravo in medresorsko obravnavo podalo predloge treh novih zakonov: Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. S predlogi želi ministrstvo celovito prenoviti področje urejanja prostora in graditve objektov. Predlogi novih zakonodajnih rešitev so tokrat posredovani v javno razpravo že drugič, prvič so bili javno obravnavani na prelomu iz leta 2014 v leto 2015  (11.2014-02.2015). MOP zbira pripombe in predloge do petka, 4.

Na strokovnem srečanju »Igra u otvorenom prostoru« v Zagrebu, ki ga 11. oktobra organizira Hrvaško društvo krajinskih arhitektov, bodo s predavanji sodelovale tudi naše kolegice Urška Kranjc, Petra Vertelj Nared in Maja Simoneti. Predstavile bodo urbanistično planerski vidik in participatorni pristop k načrtovanju otroških igrišč. Strokovno srečanje je namenjeno predstavitvi novih trendov v načrtovanju in urejanju otroških igrišč.

Podjetje LUZ, d.d. skupaj z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izdeluje Celostne prometne strategije (CPS) za nekatere izmed slovenskih občin, ki so bile uspešne na razpisu Ministrstva za infrastrukturo. V obravnavanih občinah smo izvedli že prve javne razprave, opravili terenske oglede in intervjuje, prebivalce povabili k izpolnjevanju anketnega vprašalnika ter organizirali in se udeležili dogodkov v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra.