Aktualno

Na vabilo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) se je predstavnik LUZ, d.d. udeležil mednarodnega srečanja v sklopu projekta PERFECT, ki je potekalo med 7. in 9. februarjem v Londonu. Namen in cilji projekta PERFECT so predvsem zaščita, razvoj in izkoriščanje naravne dediščine v urbanih območjih zagotavlja socialne, ekonomske in okoljske storitve in je v okviru Evrope prepoznano kot "Zelena infrastruktura".

Danes, 15. marca 2017, smo na LUZ-u gostili Brad-a Collett-a iz Šole za krajinsko arhitekturo, Univerze v Tennesseeju (Knoxville, ZDA). S celovito predstavitvijo nas je slikovito opozoril na izzive upravljanja padavinskih voda. Vsaka človekova dejavnost namreč vpliva na količino in kakovost meteorne vode, ki nastaja in se skladišči v omrežju lokalne komunalne infrastrukture in v virih lokalne hidrološke mreže – jezerih, rekah, potokih in rezervoarjih.

V četrtek 2.3. in v petek 3.3. smo se v Bruslju udeležili prvega srečanja (t.i. KickOff Meeting) projekta Water4Cities. Na družabnem srečanju v četrtek zvečer smo se najprej spoznali s partnerji, ki prihajajo iz Univerze Bangor iz Velike Britanije, Univerze Thessaly in podjetij SingularLogic (vodilni partner) in Deyask iz Grčije ter podjetja Iquadrat iz Španije. Iz Slovenije poleg nas v projektu sodeluje tudi Inštitut Jožef Štefan.

LUZ, d.d. in RRA LUR sta izdelala Celostno prometno strategijo Občine Medvode. Celostna prometna strategija predstavlja strateški dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu. Publikacija CPS Medvode je dostopna na spletni strani Občine Medvode.

V počastitev 90. obletnice rojstva arhitekta Marka Šlajmerja organizira Galerija Dessa Šlajmerjeve večere - pogovore o arhitektovih delih, ki jih bo v treh večerih v Galeriji Dessa na Židovski ulici 4 med 6.2. in 9.2.2017 pripravila in vodila arhitektka doc. dr. Nataša Koselj s svojimi študenti.

Marko Šlajmer je bil ustanovitelj in prvi direktor Zavoda za urbanizem (1960-68), kasneje Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ), kjer so pod njegovim vodstvom izdelali Generalni urbanistični plan Ljubljane (sprejet leta 1966).