Aktualno

LUZ je partner v projektu Water4Cities, ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020. V projekt je vključenih 8 partnerjev iz raziskovalnih inštitucij in gospodarstva. Poleg dveh slovenskih, kjer je poleg nas tudi Inštitut Jožef Štefan, so v projekt vključeni še partnerji iz Španije, Grčije, Anglije in partnerska organizacija iz ZDA, ki pokrivajo različna strokovna in raziskovalna področja. V projektu LUZ pokriva področje celostnega upravljanja z vodami v mestih, upravljanje z infrastrukturo in prostorsko načrtovanje.

V  petek, 18.11.2016, bo Sinja Bandelj predstavila svojo diplomsko nalogo v kateri se ukvarja s problematiko pripadajočih zemljišč v večstanovanjskih območjih.  V nalogi obravnava urejanje lastništva zemljišč v stanovanjskih soseskah, ki so jih zgradili v času družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, zlasti v obdobju od leta 1960 do leta 1985, ko so v državi letno zgradili tudi do 10.000 stanovanj.

V Tolminu smo na povabilo Društva za ohranjanje in razvoj Tolmina (DOR), v podpori Občine Tolmin in v sodelovanju z Regionalno razvojno Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) organizirali in izvedli dve delavnici, ki sta obravnavali oživljanje starega mestnega jedra Tolmina. Delavnici vidimo kot začetek aktivnosti, ki lahko poveže različne akterje v skupno delovanje in prizadevanje pri oživitvi starega mestnega jedra Tolmina ter tudi pri izboljšanju kakovosti dela in bivanja v njem.

V podjetju med drugim izvajamo interne strokovne razprave, na katerih zaposleni predstavljajo različne aktualne vsebine. Imenujemo jih "petkova predavanja". Tokrat bomo prisluhnili Katarini Konda, ki v svojem delu izhaja iz pogostih kritik udeležencev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja (zlasti projektantov), da so slovenski prostorski akti preveč natančni, preobsežni kar  naj bi vplivalo na vsebinske in časovne zaplete pri izdelavi projektov za gradbeno dovoljenje in negotovost investitorjev.

V nedeljo 6. novembra bo po razstavi »Soseske in ulice« v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje vodila naša sodelavka dr. Maja Simoneti. Razstava sledi profesionalnemu delu arhitekta in intelektualca Vladimirja Braca Mušiča, ključne osebnosti povojnega urbanizma v Jugoslaviji. Predstavljeni so primeri treh paradigmatskih realizacij na področju sodobnega urbanizma iz obdobja 1967–1975. Projekti sosesk v Ljubljani (BS-7), Splitu (Split 3) in Mariboru (Maribor–Jug) predstavljajo sintezo mnogoterih urbanističnih principov, temelječih na domačih in mednarodnih izkušnjah.