Naši naročniki

A1, INVESTICIJSKO UPRAVLJANJE, D.D., LJUBLJANA

ABA Plus d.o.o., LJUBLJANA

AIRPORT CONSULTING VIENNA

AMICUS D.O.O., KRANJ

ARHE, D.O.O., LJUBLJANA

BEGRAD D.D., NOVO MESTO

BLDG25 d.o.o., LJUBLJANA

BŠP D.O.O., LJUBLJANA

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D.

CGP, d.d., NOVO MESTO

CGP-GRADNJE, D.O.O., NOVO MESTO

CRO VRHNIKA D.O.O.

DUBROVNIK

DARS

DBO D.O.O., DOB

DFG CONSULTING D.O.O., LJUBLJANA

DGA, d.o.o., LJUBLJANA

DIGI DATA D.O.O., ŠENČUR

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, LJUBLJANA

DIREKCIJA RS ZA VODENJE INVESTICIJ V JAVNO ŽELEZNIŠKO INFRASTRUKTURO, MARIBOR

DROGA KOLINSKA d.d., LJUBLJANA

E 3, D.O.O., NOVA GORICA

ELEA IC D.O.O., LJUBLJANA

ELEKTRO GORENJSKA

ELEKTRO LJUBLJANA

ELES, D.O.O., LJUBLJANA

EMONIKA d.o.o., LJUBLJANA

ENERGETIKA LJUBLJANA

EUROMARKT d.o.o., LJUBLJANA

FORMING STUDIO D.O.O., LJUBLJANA

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

GEODETSKA DRUŽBA D.O.O., LJUBLJANA

GEODETSKI ZAVOD CELJE D.O.O., CELJE

GIVO REAL D.D., LJUBLJANA

GIVO, D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA

GOLF ISTRA D.O.O., KOPER

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D., KRANJ

GRADBINEC GIP D.O.O., KRANJ

GRADIS SKUPINA G D.D., LJUBLJANA

GRADIS, BP MARIBOR D.O.O., MARIBOR

GRAND HOTEL UNION

GRANIT D.D., SLOVENSKA BISTRICA

GREP D.O.O., LJUBLJANA

GVO, d.o.o., LJUBLJANA

HIDROINŽENIRING D.O.O., LJUBLJANA

HIDROTEHNIK D.D., LJUBLJANA

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE

IBE d.d., LJUBLJANA

ICJ, D.O.O, DOMŽALE

IGRM D.O.O., LJUBLJANA

IMOBILIA-GBK, D.O.O., KRANJ, KRANJ

IMOS d.d., LJUBLJANA, LJUBLJANA

IMOS-G, d.o.o., LJUBLJANA

INSTITUT JOŽEF STEFAN, LJUBLJANA

INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE

INVESTBIRO KOPER D.D., KOPER

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, LJUBLJANA

IPROS d.o.o., LJUBLJANA

ISTARSKA ŽUPANIJA, PULA

IZTR D.O.O., LJUBLJANA

IZVO d.o.o., LJUBLJANA

IZVO-R d.o.o., LJUBLJANA

JAPTI, JAVNA AGENCIJA ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE

JAVNI ZAVOD LJUBLJANSKI GRAD, LJUBLJANA

JP VODOVOD-KANALIZACIJA, LJUBLJANA

KASTNER & OHLER D.O.O., MARIBOR

KIDReal d.o.o., LJUBLJANA

KOLEKTOR KOLING d.o.o., IDRIJA

KOMUNALA KOČEVJE

KOMUNALNE GRADNJE, GROSUPLJE

KOSTAK d.d., KRŠKO

KošorokGartner Arhitekti d.o.o.

KPL, LJUBLJANA

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA D.O.O, LJUBLJANA

KRAŠKI ZIDAR D.D., SEŽANA

KRKA, NOVO MESTO

LABENA D.O.O., LJUBLJANA

LG INŽENIRING d.o.o., LJUBLJANA

LGB D.O.O., LJUBLJANA

LPP d.o.o., LJUBLJANA

MABRA INŽENIRING D.O.O., LJUBLJANA

MERCATOR

MESTNA OBČINA CELJE

MESTNA OBČINA KRANJ

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MIJAKS INVESTICIJE D.O.O., LJUBLJANA

MINERAL d.o.o., PRESERJE

MNP NEPREMIČNINSKI PROJEKTI D.O.O., LJUBLJANA

MTB, D.O.O., MARIBOR

NEPRA D.O.O., LJUBLJANA

OBČINA KOTOR

OBČINA BLED

OBČINA BOHINJ

OBČINA BREZOVICA

OBČINA ČRNOMELJ

OBČINA DIVAČA

OBČINA DOMŽALE

OBČINA GORJE

OBČINA GROSUPLJE

OBČINA HODOŠ

OBČINA HRPELJE - KOZINA

OBČINA IDRIJA

OBČINA IZOLA

OBČINA KAMNIK

OBČINA MEDVODE

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MORAVSKE TOPLICE

OBČINA NAKLO

OBČINA PIRAN

OBČINA PREDDVOR

OBČINA RADOVLJICA

OBČINA SEVNICA

OBČINA SEŽANA

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBČINA VODICE

OBČINA VRHNIKA

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, LJUBLJANA

OKRAJNO SODIŠČE V NOVI GORICI, NOVA GORICA

OMEGA consult, d.o.o., Ljubljana, LJUBLJANA

PETROL

PETROL PLIN

PLINOVODI, LJUBLJANA

PNG LJUBLJANA, D.O.O., LJUBLJANA

PNZ D.O.O., LJUBLJANA

PODGORICA

POLOS D.O.O., LJUBLJANA

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., LJUBLJANA

PRISTOP D.O.O., LJUBLJANA

PROJEKTIVNI ATELJE - NG d.o.o., LJUBLJANA

PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA

PV NALOŽBE D.O.O., LJUBLJANA

RAIFFEISEN LEASING D.O.O., LJUBLJANA

RESEA SKUPINA D.O.O., MARIBOR

RRA LUR

RRA POSAVJE

RS, AGENCIJA RS ZA OKOLJE

RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

RS, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

RS, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

RS, MINISTRSTVO ZA KULTURO

RS, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

RS, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

RS, MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

RS, MINISTRSTVO ZA PROMET

SADAR + VUGA D.O.O., LJUBLJANA

SAVA IP D.O.O., LJUBLJANA

SB NOVA GORICA, ŠEMPETER PRI GORICI

SCAPELAB d.o.o., LJUBLJANA

SCT, D.D., LJUBLJANA

SINTAL D.O.O., LJUBLJANA

SIRIUS AP D.O.O. LJUBLJANA, LJUBLJANA

SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O., LJUBLJANA

SPORTINA BLED D.O.O., LESCE

STANOVANJSKI SKLAD RS

STATISTIČNI URAD RS

STUDIO KALAMAR D.O.O., LJUBLJANA

SVETOVALNI CENTER D.O.O., LJUBLJANA

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

ŠUMIJEV KVART, d.o.o., LJUBLJANA

TC VODE, D.O.O., LJUBLJANA

TERMITI D.O.O., DOMŽALE

TE-TOL, D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA

TIM GRAD D.O.O., TRZIN

TISKARNA PLEŠKO D.O.O., LJUBLJANA

TIVOLI PROJEKT D.O.O., LJUBLJANA

TRGOGRAD,D.O.O.,LITIJA

TRIDANA D.O.O., LJUBLJANA

TRNOVSKI PROJEKT d.o.o., GROSUPLJE

TURIZEM LJUBLJANA

UNICHEM D.O.O., VRHNIKA

UNIVERZA V LJUBLJANI

URBAN, D.O.O., LJUBLJANA-ŠENTVID

V7 D.O.O., LJUBLJANA

VELINVESTMENT D.O.O., LJUBLJANA

XENYA D.O.O., LJUBLJANA

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

ZIL INŽENIRING D.D., LJUBLJANA

ŽELVA D.O.O., LJUBLJANA

ŽUPNIJA KAMNIK, KAMNIK