Prometna infrastruktura

V skupini za prometno načrtovanje se ukvarjamo s planiranjem, načrtovanjem in projektiranjem cest, cestnih objektov in načrtovanjem in upravljanjem prometnih tokov ter razširjeno uporabo inteligentnih transportnih sistemov. Prometni inženirji sodelujejo tudi pri izdelavi nalog s področja prostorskega načrtovanja.