Arhitektura

Na področju arhitekturnega načrtovanja v podjetju deluje manjša skupina arhitektov. Področje postaja zadnje čase še posebej zanimivo in zato se v to smer pospešeno razvijamo. Pri načrtovanju arhitekture dobro sodelujemo z zunanjimi sodelavci in drugimi pisarnami, biroji in podjetji. Preizkušamo se v projektiranju stanovanjskih, poslovnih, trgovskih, garažnih in drugih objektov. Ena odmevnejših naših pobud našega podjetja je bila izdelava tipskih projektov za enodružinsko gradnjo v sodelovanju z zunanjimi arhitekti.