Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura je nujni in sestavni del vsakega naselja, saj zagotavlja in zadovoljuje temeljne pogoje za bivanje in delo. V skupini za komunalno infrastrukturo se zavedamo razvojnega pomena infrastrukture in omejitev, ki izhajajo iz njene prisotnosti v prostoru. Načrtujemo komunalno in energetsko infrastrukturo in rešitve usklajujemo z drugimi interesi in potrebami ter zagotavljamo rešitve, ki so v tehničnem in prostorskem smislu najustreznejše.