Projekti

Variantna rešitev za OPPN 384 VELIKA HRUŠICA

Naročnik

POLOS in Jožica Polajžer

Leto

junij, 2014

Lokacija

Vrsta naloge

variantna rešitev

Avtorji

Mery LONČAR, Jakob KLEMENČIČ

Obravnavno območje je del naselja Spodnja Hrušica in se nahaja neposredno ob Hruševski cesti. Na vzhodni strani ga omejuje naselje Spodnja Hrušica, na severni in južni strani Hruševska cesta, na vzhodni strani pa Pot spominov in tovarištva. Območje obdelave meri cca. 10.800 m².

Obstoječi starejši objekti v širšem območju so postavljeni pravokotno na cesto, z objekti razvrščenimi ob komunikaciji, za njimi pa v dolgih in ozkih trakovih potekajo parcele. Tovrstni razporeditvi objektov sledi tudi predlagana zasnova. Nove parcele so locirane pravokotno na Hruševsko cesto, prav tako objekti, in sicer v dva vzdolžna niza. Zasnova predvideva 18 objektov tipa NA, in sicer dva družinska objekta in 16 dvojčkov. V zasnovi sta predvidena dva enodružinska objekta na zahodni strani (lastnik Jožica Polajžer) in 16 dvojčkov na preostalem delu območja (lastnik Polos), ki pa se lahko variantno uredijo kot 8 enodružinskih hiš.

Objekti so razporejeni razmeroma enakomerno, vendar razgibano. S takšno razporeditvijo objektov zasnova daje vtis rahlosti zazidave, z zamikanjem pa je možno pridobiti večje odprte površine, ki so programsko in oblikovno bogatejše od manjših. 

Severni niz izkorišča izjemne vizure proti Kamniško Savinjskim Alpam. Spodnji, južni niz pa je zaradi osenčenosti območja vzdignjen proti hribu za cca 0,50m do 1,00m. Na ta način se omogoči stanovalcem čim večji možen zajem sončne svetlobe. Odmiki med prvim in drugim nizom so precejšnji, zato ta nivelacija nima vpliva na severni niz objektov.

Zasnova temelji na enakovrednem vrednotenju grajenega tkiva in odprtih površin, temu sledi zasnova prometnih površin in površin za mirujoči promet in ne obratno. Posebno kvaliteto v območju predstavlja osrednja tlakovana površina, ki je hkrati dovozna pot do posameznih objektov, intervencijska pot in najbolj pomembno, površina za druženje. Zelene in odprte površine so namreč prostori skupnega interesa, združujejo prebivalce in pomembno vplivajo na njihov odnos do naselja. Površina se preko pešpoti v povezavi s PST in Golovcem, zaključi z otroškim igriščem in rekreacijsko površino v naravi.