Aktualno

Obvestilo o spremembi sistema upravljanja družbe LUZ, d.d.

S sklepom Skupščine LUZ, d.d. z dne 30.03.2023 smo v družbi prešli iz dvotirnega na enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom (UO), ki ga sestavljajo:

 • Tadej Pfajfar – predsednik UO, zakoniti zastopnik
  • Marjan Lenarčič – namestnik predsednika UO, zakoniti zastopnik
   • Jure Zavrtanik – član UO, zakoniti zastopnik
    • Matej Hašaj – član UO, zakoniti zastopnik
     • Simona Čeh – članica UO
      • Martin Starc – član UO
      • UO je na svoji 1. konstitutivni seji dne 04.04.2023 imenoval izvršne direktorje, in sicer:

       • Jure Zavrtanik – Glavni izvršni direktor in Izvršni direktor za področje arhitekture;
        • Matej Hašaj – Izvršni direktor za področje komerciale;
         • Simona Čeh – Izvršna direktorica za področje Geodezije in geomatike ter Podpornih služb;
          • Sergej Hiti – Izvršni direktor za področje Prostorskega planiranja;
           • Janja Solomun – Izvršna direktorica za področje Urbanističnega načrtovanja;
            • Klemen Milovanović – Izvršni direktor za področje Prometa in infrastrukture.
            • Zaradi spremembe sistema upravljanja družbe ni nobenih sprememb v poslovanju družbe, enake ostajajo tudi vse dosedanje pravice in obveznosti iz sklenjenih pogodb.