Novice

13 maja, 2024

Priznanje Maks Fabiani za monografijo LUZ60

Ljubljanski urbanistični zavod je za monografijo LUZ60 prejel priznanje Maks Fabiani za leto 2023. Bienalno nagrado in priznanja Maks Fabiani podeljuje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) v sodelovanju z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za naravne vire in prostor RS in Občino Komen. Izsek iz utemeljitve žirije:»Slovenska urbanistična strokovna javnost […]

Preberi več
3 aprila, 2024

Rafutski park

Rafutski park je zgodovinski park, ki sodi v dobo poznoromantičnega eksotizma. Del parka in vilo je zasnoval arhitekt Anton Laščak, ki je večino življenja preživel in služboval na Bližnjem vzhodu. Od tod izhaja tudi orientalski pridih objekta in pa veliko število eksot, ki so bile posajene v parku. V sklopu obnove, ki jo je načrtovalo […]

Preberi več
18 decembra, 2023

Žito – inovativno mesto

O čem dejansko govorimo, ko govorimo o prestrukturiranju območja Žita? Veljavna prostorska regulacija, ki sloni na urbanistični zasnovi »Hosoya Schaefer«, omogoča umestitev in razvoj približno 250.000 kvadratnih metrov BEP. Takšen velikostni razred BEP je primerljiv z območjem med Pražakovo ulico na S, Dalmatinovo na J, Kolodvorsko na vzhodu in Slovensko na zahodu. Preneseno v prostorsko-načrtovalski […]

Preberi več
13 aprila, 2023

Obvestilo o spremembi sistema upravljanja družbe LUZ, d.d.

S sklepom Skupščine LUZ, d.d. z dne 30.03.2023 smo v družbi prešli iz dvotirnega na enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom (UO), ki ga sestavljajo: UO je na svoji 1. konstitutivni seji dne 04.04.2023 imenoval izvršne direktorje, in sicer: Zaradi spremembe sistema upravljanja družbe ni nobenih sprememb v poslovanju družbe, enake ostajajo tudi vse […]

Preberi več
27 marca, 2023

ReMOBIL, Regionalni centri MOBILnosti / Regional centres of MOBILity

Program: Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021. Glavni cilj projekta ReMOBIL je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Ta cilj bomo partnerji projekta skušali doseči prek različnih orodij. Prioritetno bomo, prek prenosa dobrih praks iz […]

Preberi več
20 februarja, 2023

Predstavitev zbornika LUZ60

V letu 2022 je izšla monografija LUZ60. V njej je predstavljeno delo Ljubljanskega urbanističnega zavoda, na kratko LUZ, od njegovih začetkov. Knjiga je bogat zapis časa, saj so v njej zbrani pomembnejši mejniki, številni nekdanji in aktualni projekti, pa tudi spomini nekdanjih zaposlenih LUZ-a. Je spomin na številne izvedene projekte, spodbuda za nadaljevanje dobrih prostorskih rešitev, […]

Preberi več
23 januarja, 2023

Ureditev platoja Karavanke

Vlada Republike Slovenije je avgusta 2021 na dopisni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ureditev platoja Karavanke, ki je pred vstopom Slovenije v Schengensko območje služil kot vstopna in izstopna točka tranzitnega in transportnega prometa. Za potrebe izdelave DPN in PZI je bil izdelan geodetski načrt celotnega platoja Karavanke v skupni površini […]

Preberi več
23 januarja, 2023

Rekonstrukcija avtocestnega odseka Ivančna Gorica-Bič-Trebnje

Avtocesta A2 predstavlja pomembno povezavo med severozahodnim in jugovzhodnim delom Slovenije ter s sosednjima državama Avstrijo in Hrvaško. Gradnja na odseku Ivančna Gorica-Bič-Trebnje je bila zaključena leta 2004, od takrat pa ni bila bistveno posodobljena. DARS je v letu 2020 za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti izvedel javni razpis za obnovo delov avtoceste A2. Za pripravo […]

Preberi več
19 decembra, 2022

Vzpostavitev Interoperabilnostnega okvira za Standardizacijo prostorskih aktov in drugih splošnih pravnih aktov o pravnih režimih prostora v postopkih njihove priprave, izmenjave, sprejemanja, uradne objave in uporabe (ePA)

Gradivo obravnava analizo trenutnega stanja sprejemanja in objave prostorskih aktov in iskanje naprednih tehnoloških rešitev vzpostavitve okvira za standardizacijo prostorskih aktov. Težavo trenutno predstavlja sprejemanje in objava tovrstnih aktov, saj so tekstualni in grafični deli včasih v neskladju. Med seboj si včasih konkurirajo, kar pomeni, da grafični deli aktov ne prikazujejo vedno detajlov tekstualnega dela […]

Preberi več
16 avgusta, 2022

Ureditev Rafutskega parka in nujna vzdrževalna dela na objektih

Ker pa virus odnesel je proslavo (in po njenem koncu žal tudi razbrzdano zabavo), kjer možno bi bilo razdat nekaj simboličnih nagrad in kjer direktor vznesen bi govor imel, sem si (pa ne vem, če bi si smel) – očitno ne prav skromen samooklicani poet – vzel pravico napisat par besed: LUZ je nastal v […]

Preberi več