Vodstvo

Upravni odbor (UO)

Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod., predsednik UO, zakoniti zastopnik

Marjan Lenarčič, univ.dipl.inž.geod., namestnik predsednika UO, zakoniti zastopnik

dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh., član UO, zakoniti zastopnik

Matej Hašaj, univ.dipl.inž.geod., član UO, zakoniti zastopnik

Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod., članica UO

Martin Starc, univ.dipl.inž.arh., član UO

Izvršni direktorji

dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh., glavni izvršni direktor in izvršni direktor za področje arhitekture

Matej Hašaj, univ.dipl.inž.geod., izvršni direktor za področje komerciale

Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod., izvršna direktorica za področje geodezije in geomatike ter podpornih služb

Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh., izvršni direktor za področje prostorskega planiranja

Janja Solomun, univ.dipl.inž.arh., izvršna direktorica za področje urbanističnega načrtovanja

Klemen Milovanović, univ.dipl.inž.grad., izvršni direktor za področje prometa in infrastrukture