Zgodovina

1960

LUZ je ustanovljen 22. 4. 1960 kot Okrajni zavod za urbanizem, Ljubljana. Leta 1962 se preimenuje v Zavod za urbanizem. V tem obdobju logotipa še nima.

Preberi več

1960

LUZ je ustanovljen 22. 4. 1960 kot Okrajni zavod za urbanizem, Ljubljana. Leta 1962 se preimenuje v Zavod za urbanizem. V tem obdobju logotipa še nima.

1966

13. 1. 1965 se zavod s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani vpiše v register zavodov z imenom Ljubljanski urbanistični zavod, popularno skrajšano v LUZ. Leta 1966 LUZ ob sprejemu Generalnega plana urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP) dobi svoj prvi logotip.

Preberi več

1966

13. 1. 1965 se zavod s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani vpiše v register zavodov z imenom Ljubljanski urbanistični zavod, popularno skrajšano v LUZ. Leta 1966 LUZ ob sprejemu Generalnega plana urbanističnega razvoja Ljubljane (GUP) dobi svoj prvi logotip.

1975

Leta 1975 se po sklepu o reorganizaciji planiranja v Ljubljani ustanovi Zavod za družbeni razvoj Ljubljane, v katerega se z novim imenom vključi tudi LUZ. Leta 1976 LUZ postane Temeljna organizacija združenega dela (TOZD) Urbanizem LUZ v okviru Zavoda za…

Preberi več

1975

Leta 1975 se po sklepu o reorganizaciji planiranja v Ljubljani ustanovi Zavod za družbeni razvoj Ljubljane, v katerega se z novim imenom vključi tudi LUZ. Leta 1976 LUZ postane Temeljna organizacija združenega dela (TOZD) Urbanizem LUZ v okviru Zavoda za družbeni razvoj Ljubljane.

1982

Leta 1982 se TOZD Urbanizem LUZ skupaj s TOZD Urejanje stavbnih zemljišč in TOZD Inženiring združi v Zavod za izgradnjo Ljubljane (ZIL). Leta 1989 z razpadom ZIL TOZD Urbanizem LUZ postane samostojno podjetje, ki se leta 1990 vpiše v register…

Preberi več

1982

Leta 1982 se TOZD Urbanizem LUZ skupaj s TOZD Urejanje stavbnih zemljišč in TOZD Inženiring združi v Zavod za izgradnjo Ljubljane (ZIL). Leta 1989 z razpadom ZIL TOZD Urbanizem LUZ postane samostojno podjetje, ki se leta 1990 vpiše v register gospodarskih organizacij. Leta 1985 TOZD Urbanizem LUZ izdela Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljana, imenovan Ljubljana 2000.

1990

Leta 1990 je zaradi gospodarske krize, ki sledi prehodu v nov družbeni sistem v samostojni državi, usoda podjetja negotova. LUZ se kadrovsko zmanjša, v naslednjih letih pa postopno razširi svoje delovanje na vse dejavnosti, povezane z načrtovanjem in gradnjo.

Preberi več

1990

Leta 1990 je zaradi gospodarske krize, ki sledi prehodu v nov družbeni sistem v samostojni državi, usoda podjetja negotova. LUZ se kadrovsko zmanjša, v naslednjih letih pa postopno razširi svoje delovanje na vse dejavnosti, povezane z načrtovanjem in gradnjo.

1999

Leta 1995 se LUZ registrira kot delniška družba. LUZ se leta 2004 preseli v nove poslovne prostore na Verovškovi ulici. Leta 2006 se delniška družba razdeli na družbo LUZ d. d., ki ohrani vse dejavnosti v zvezi s prostorskim načrtovanjem,…

Preberi več

1999

Leta 1995 se LUZ registrira kot delniška družba. LUZ se leta 2004 preseli v nove poslovne prostore na Verovškovi ulici. Leta 2006 se delniška družba razdeli na družbo LUZ d. d., ki ohrani vse dejavnosti v zvezi s prostorskim načrtovanjem, projektiranjem in svetovalnim inženiringom, in družbo LIN nepremičnine d. o. o., v katero se prenese celotna dejavnost v zvezi z gradnjo in upravljanjem nepremičnin. LUZ leta 2004 začne z izdelavo novega prostorskega reda (PRO) mesta Ljubljane, leta 2007 pa z izdelavo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana OPN MOL ID, sprejetega leta 2010, ki nadomesti okoli 150 prej veljavnih prostorskih izvedbenih aktov.

2019

Let 2019 LUZ pred 60-letnico zavoda prenovi svoj znak. Ohranjena je zasnova že prepoznavnega in uveljavljenega znaka, ki je malenkostno osvežen. Leta 2020 se LUZ uspešno odzove na izzive zaradi pandemije novega koronavirusa Covid-19 in za vse zaposlene organizira delo…

Preberi več

2019

Let 2019 LUZ pred 60-letnico zavoda prenovi svoj znak. Ohranjena je zasnova že prepoznavnega in uveljavljenega znaka, ki je malenkostno osvežen. Leta 2020 se LUZ uspešno odzove na izzive zaradi pandemije novega koronavirusa Covid-19 in za vse zaposlene organizira delo od doma tako, da s pomočjo sodobnih tehnologij ostanejo v stalnem delovnem stiku med seboj in z naročniki.

Nagrade

Za trdo delo smo si prislužili zaupanje naročnikov, da so v nas prepoznali velik potencial

1964

Sodelovanje pri projektiranju naselja Vlae v Skopju

Nagrada:

Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem

1965

Generalni urbanistični plan Ljubljane (in za prispevek k razvoju Ljubljane)

Nagrada:

Župančičeva nagrada

1969

Soseska SŠ 6

Nagrada:

Nagrada Prešernovega sklada in Republiška Borbina nagrada

1976

Delo pri obnovi porušenega Posočja (določanje nadomestnih lokacij za porušene objekte)

Nagrada:

Priznanje Republike Slovenije

1978

Zasnova novega dela naselja Kotlje, občina Ravne na Koroškem

Nagrada:

Plečnikova nagrada

1989

Natečaj za World Trade Center Ljubljana

Nagrada:

1. nagrada

2007

Tematske strokovne podlage za prostorski red MOL

Nagrada:

Priznanje zlati svinčnik

2008

Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta mesta Ljubljana

Nagrada:

Priznanje Maks Fabiani, Posebno priznanje Evropskega sveta mestnih načrtovalcev (ECTP)

2009

Strokovne podlage za zasnovo prostorskega razvoja območja Boštanj

Nagrada:

Priznanje zlati svinčnik

2011

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

Nagrada:

Priznanje zlati svinčnik, Nagrada Maks Fabiani

2011, 2012

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

Nagrada:

Priznanje zlati svinčnik, Nagrada Maks Fabiani

2015

Študija lokacij P+R v Ljubljanski urbani regiji

Nagrada:

Priznanje zlati svinčnik

2015

Regionalna zasnova prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije

Nagrada:

Mednarodna jubilejna nagrada Maks Fabiani

Prosta delovna mesta

S kompetentnimi kadri ustvarjamo konkurečno ekipo za najuspešnejše projekte. Postanite del našega tima.

IŠČEMO NOVE SODELAVCE

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

arhitekt – urbanist, krajinski arhitekt: samostojni vodja projektov OPPN, izdelovalec vsebin OPN in tematskih strokovnih podlag, variantnih rešitev

PROMETNO PLANIRANJE

gradbenik – smer promet, geograf: trajnostno prometno načrtovanje

VODJA PROJEKTOV S PODROČJA PROSTORA

izobrazba ustrezne smeri: samostojno vodenje večjih projektov

GEOMATIKA

računalničar, informatik: samostojni programer

geodet, geograf: GIS podpora projektom

PODPORNE SLUŽBE

ekonomist: samostojni strokovni sodelavec v projektni pisarni

Kontakt