rekonstrukcija ac 2 ivančna gorica-bič-trebnje

Rekonstrukcija avtocestnega odseka Ivančna Gorica-Bič-Trebnje

Avtocesta A2 predstavlja pomembno povezavo med severozahodnim in jugovzhodnim delom Slovenije ter s sosednjima državama Avstrijo in Hrvaško. Gradnja na odseku Ivančna Gorica-Bič-Trebnje je bila zaključena leta 2004, od takrat pa ni bila bistveno posodobljena.

Več o tem: Rekonstrukcija avtocestnega odseka Ivančna Gorica-Bič-Trebnje

DARS je v letu 2020 za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti izvedel javni razpis za obnovo delov avtoceste A2. Za pripravo PZI za rekonstrukcijo avtocestnega odseka AC A2 0022 in 0622 Grosuplje-Ivančna Gorica, 0410 priključek Ivančna Gorica, 0023 in 0623 Ivančna Gorica-Bič, 0411 priključek Bič ter 0072 in 0672 Bič-Trebnje vzhod je bil izdelan geodetski načrt v skupni dolžini 14 kilometrov. Na celotnem odseku je bila vzpostavljena in stabilizirana geodetska mreža 227 točk s položajno in višinsko natančnostjo 1 cm. Določitev višin stabiliziranih talnih točk je bila določena s preciznim nivelmanom.

prikaz snemanja z brezpilotnim zrakoplovom, ac 2 ivančna gorica
prikaz snemanja z brezpilotnim zrakoplovom

Geodetskih načrt je bil izdelan s programom AutoCad z lastnim vtičnikom za izdelavo geodetskih načrtov. Iz geodetskega načrta je bil izdelan model terena (surface) in v ustreznem formatu predan naročniku. Pri zajemu detajla je bila poleg klasične terestrične izmere izvedena metoda zajema prostorskih podatkov z brezpilotnim zrakoplovom. Poleg klasičnega geodetskega načrta je bil iz 2983 slik visoke ločljivosti izdelan obarvan oblak 3D točk v skupni velikosti več kot 322 milijonov točk in ortofoto posnetek celotnega odseka s talno ločljivostjo 2,1 cm/px. Obdelava slik je bila izvedena s priznanim švicarskim programom za fotogrametrično slikovno ujemanje PIX4D. Za georeferenciranje rastrskih aerofotografij je bilo uporabljenih 105 oslonilnih točk izmerjenih s klasično terestrično izmero med zajemom detajlnih točk, s čimer se položajna natančnost ortofoto posnetka kar približa z geodetskemu načrtu.