Rafutski park

Rafutski park je zgodovinski park, ki sodi v dobo poznoromantičnega eksotizma. Del parka in vilo je zasnoval arhitekt Anton Laščak, ki je večino življenja preživel in služboval na Bližnjem vzhodu. Od tod izhaja tudi orientalski pridih objekta in pa veliko število eksot, ki so bile posajene v parku.

V sklopu obnove, ki jo je načrtovalo podjetje LUZ, d.d. se je park očistilo zarasti in samonikle vegetacije, strokovno je bila oskrbljena vsa obstoječa vredna drevnina, restavrirani ali obnovljeni pa so bili tudi vsi grajeni elementi parkovne zasnove. Park Rafut sodi med najpomembnejšo in edinstveno vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji, hkrati pa je to tudi največja načrtovana parkovna površina na Goriškem.