Prosta delovna mesta

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

arhitekt – urbanist, krajinski arhitekt: samostojni vodja projektov OPPN, izdelovalec vsebin OPN in tematskih strokovnih podlag, variantnih rešitev

PROMETNO PLANIRANJE

gradbenik – smer promet, geograf: trajnostno prometno načrtovanje

VODJA PROJEKTOV S PODROČJA PROSTORA

izobrazba ustrezne smeri: samostojno vodenje večjih projektov

GEOMATIKA

računalničar, informatik: samostojni programer

geodet, geograf: GIS podpora projektom

Vabljeni, da postanete del našega kolektiva