Priznanje Maks Fabiani za monografijo LUZ60

Ljubljanski urbanistični zavod je za monografijo LUZ60 prejel priznanje Maks Fabiani za leto 2023.

Bienalno nagrado in priznanja Maks Fabiani podeljuje Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) v sodelovanju z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za naravne vire in prostor RS in Občino Komen.

Izsek iz utemeljitve žirije:
»Slovenska urbanistična strokovna javnost je ob izdaji monografije LUZ60 pridobila pregledno pričevanje o miselnem in tehničnem razvoju urbanistične dejavnosti v ožjem ljubljanskem prostoru in tudi širše. LUZ je v predstavi številnih generacij imel vedno vlogo pomembnega dejavnika v prostorskem in urbanističnem načrtovanju.«

In še:
»Razvidno je, kako je imela urbanistična dejavnost, planiranje in urbanistična stroka v slovenskem prostoru, vsakokrat bistveno drugačno vlogo, odvisno od družbenega in kulturnega okolja, prav posebej pa postaja to razvidno ob posrečeni členitvi v tri dvajsetletna obdobja. V tem smislu je ta »presek« urbanistične dejavnosti LUZ-a tudi prispevek in navodilo za poglobljeno razmišljanje o poti bodočega upravljanja v prostoru in o smereh, ki bodo »dovoljene« ob demokratizaciji trajnostne rabe in trajnostnega razvoja.«

Monografija je v okviru 11. bienala slovenskega oblikovanja Brumen prejela tudi Brumnovo priznanje za odlično slovensko oblikovanje.

Veselimo se ob uspehu in se hkrati zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali k nastanku knjige.

Avtor fotografij je Gašper Uršič