Vzpostavitev Interoperabilnostnega okvira za Standardizacijo prostorskih aktov in drugih splošnih pravnih aktov o pravnih režimih prostora v postopkih njihove priprave, izmenjave, sprejemanja, uradne objave in uporabe (ePA)

Gradivo obravnava analizo trenutnega stanja sprejemanja in objave prostorskih aktov in iskanje naprednih tehnoloških rešitev vzpostavitve okvira za standardizacijo prostorskih aktov. Težavo trenutno predstavlja sprejemanje in objava tovrstnih aktov, saj so tekstualni in grafični deli včasih v neskladju. Med seboj si včasih konkurirajo, kar pomeni, da grafični deli aktov ne prikazujejo vedno detajlov tekstualnega dela v popolnosti. Cilj projektne naloge je torej vzpostaviti smernice za pripravo, izmenjavo, sprejemanje, uradno objavo in uporabo prostorskih aktov. Glavni namen dela je ustvariti uporabniško prijazen sistem za hitrejše in enostavnejše pridobivanje informacij. Do različnih oblik prostorskih aktov namreč dostopa veliko različnih prostorskih načrtovalcev, investitorjev, občine, javnost, itd. Za potrebe izboljšanja sistema so pripravili študijo primera priprave državnega prostorskega načrta. Predstavili so ključne faze priprave akta in problematiko vključevanja vseh deležnikov. Na ta način se olajša pripravo usmeritev, standardov, storitev in pravnih podlag za digitalno transformacijo priprave in uporabe prostorskih aktov, procesi bodo tako postali bolj pregledni in učinkoviti.