STANOVANJSKA SOSESKA NOVE POLJANE

Naročnik: IMOS d.d.
Leto realizacije: 1999
Avtor niza B: Borut Šajn, u.d.i.a.
Obseg: 9 stanovanjskih stolpičev s po 10 stanovanji


Soseska Nove Poljane je v Sloveniji verjetno prvi in edini, v tujini pa že zdavnaj uporabljen način snovanja sosesk – enotna urbanistična zasnova (avtorica Mojca Švigelj) z različnimi avtorji posameznih skupin objektov – nizov (Suhadolc, Šajn, Medvešček, Švigelj). Kot zbir avtorskih arhitektur pomenijo Nove Poljane za Ljubljano popestritev običajnih večjih sosesk z »enotnim oblikovanjem«.