Projects

Records of immovable property (ENP) of the MOL

Client

Mestna občina Ljubljana

Year

January, 2015

Project leader

Ferdo Jordan

Project group

Simona Čeh, Janja Solomun, Romana Titovšek, Iztok Lampelj, Alenka Iglič, Vito Križman, Peter Golob, Ines Rot, Nina Bizjak Komatar, Bernarda Bevc Šekoranja, Jakob Klemenčič, Urška Longar, Ernest Sotlar, Matej Mišvelj, Martin Flajs, Kristjan Štucin

Project location

Mestna občina Ljubljana

Assignment type

Ureditev evidence nepremičnega premoženja

Role of LUZ on the project

Priprava strokovnih podlag za razglasitev grajenega javnega dobra in kategorizacije lokalnih cest ter izvedba geodetskih storitev

Partners

LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije d.o.o. (partner)

Provision and completition of all the services required to create the complete records and database of real estate / immovable property of the City Municipality of Ljubljana, preparation of data for updating the records and database of real estate / immovable property of the City Municipality of Ljubljana and provision of land surveyor and legal services in this context.

The objective of the project is creation of complete records and database of the real estate / immovable property of the City Municipality of Ljubljana, with an emhasis on records of public good properties.