Projekti

WEPS - Web Evidenca Prometne Signalizacije

Naročnik

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

Leto

januar, 2014

Vodja

Roberto Degan

Projektna skupina

Anita Gregorc, Matej Mišvelj, Martin Flajs, Rok Bajec

Lokacija

Slovenija

Vrsta naloge

Spletna GIS aplikacija

Spletna GIS aplikacija je bila razvita za namen vodenja evidence o prometni signalizaciji na državnih cestah in sicer vertikalne signalizacije (prometni znaki) in horizontalne signalizacije (talne označbe).

Aplikacija omogoča takojšnji shematski izris na karti iz atributnih podatkov katastra.

Poleg grafičnih evidenc se vodijo tudi vsi dogodki, ki se odvijajo v okviru življenjskega cikla signalizacije (planirano, naročeno, naročena dobava, dobavljeno, izvedeno, pregledano, potrjeno) in pregled uradnih dokumentov v dokumentnem sistemu.

Aplikacija omogoča tudi pregledovanje zgodovine s časovnim premikanjem v poljubno izbran datum.