Projekti

Variantna rešitev za OPPN Dunajska - Vodovodna

Naročnik

Krka d.d., Novo mesto

Leto

junij, 2013

Vodja

Ferdo Jordan

Lokacija

Ljubljana, Bežigrad

Vrsta naloge

vabljeni natečaj, variantna rešitev

Velikost

1,7 ha

Avtorji

Jakob Klemenčič, Urška Kranjc

Objekt v povezavi s parternim programom daje stičiščema Vodovodna-Dunajska in Dunajska-Samova nov karakter. »Negativni«, vendar ne prazen prostor na obeh stičiščih gradi trenuten manko sorodnih površin vzdolž predmetne mestne avenije in nadaljuje oblikovno pestrost posameznih malih trgov z območja Dunajske nasproti Gospodarskega razstavišča. Konceptualno gre za podaljšek mestnega središča tudi na zahodnem delu Dunajske do Samove ulice.

Stavbne mase so pretežno horizontalnega karakterja z izjemo višinskega poudarka ob stičišču Samove in Dunajske. Volumni stavb so ob Dunajski monolitni, proti Vodovodni cesti pa se volumni drobijo in tako vzpostavljajo dialog z obstoječim historičnim mestnim tkivom. Na severnem delu območja je večja zelena površina, ki se v obliki rampe driguje proti Vodovodni cesti.

Krajinsko arhitekturna ureditev območja izhaja iz prostorskega konteksta, ki določa hierarhijo odprtega prostora v smeri prečno od Dunajske ceste proti zahodni strani območja. Proti Dunajski se povečuje večnamenska, reprezentativna funkcija ureditve kot javnega prostora ob vpadnici. S strukturo in prvinami, na primer z vodo ter vegetacijo daje ureditev vzdolž Dunajske celotnemu območju izstopajoč značaj. Javni program bogatita galerija v široki pasaži, ki povezuje objekte na severni in vzhodni strani območja in velik trg z vodnim motivom v južnem delu območja ob Dunajski.