Projekti

Ureditev vrha Limbarske gore

Naročnik

Občina Moravče

Leto

januar, 2014

Vodja

Urška Kranjc

Projektna skupina

Irena Balantič

Lokacija

Limbarska gora

Vrsta naloge

PZI

Območje Limbarske gore z baročno cerkvijo sv. Valentina je priljubljena izletniška točka s statusom spomenika kulturne dediščine državnega pomena. Obiskovalcem in vzdrževalcem območja težave povzroča predvsem makadamski dostop, občutljiv na pluženje snega pozimi, poleg dostopa pa po celoviti prenovi kliče tudi okolica, ki je sčasoma, z več zaporednimi manjšimi ureditvami, izgubila svoj prvotni značaj.

Da bi ponovno poskusili zagotoviti celovitost in primernost ureditve, je bil z upoštevanjem kulturno varstvenih pogojev narejen izvedbeni načrt ureditve za celotno območje hkrati. Zasnova ureditve izhaja iz Idejne zasnove, pripravljene l. 2001 (arh. Schlegl), ovrednotene in dopolnjene z vidika varstva kulturne dediščine na nivoju izvedbenega načrta. Ugotoviti je bilo treba, katere so tiste značilnosti v prostoru, ki izkazujejo avtentičnost ureditve območja in v kakšni meri so ohranjene, hkrati pa oceniti realne potrebe po novih ureditvah in programih z upoštevanjem sodobnih funkcionalnih potreb in zmožnosti, ki jih izkazujejo obstoječi lokalni deležniki za upravljanje in vzdrževanje tega območja. V zasnovi se v čimvečji meri ohranja obstoječo strukturo terena in tlakov. Reliefne razlike se poudari, s pomočjo vegetacije se poudarja lepe poglede, neustrezne poglede pa se zakrije. Večji gradbeni posegi v okviru ureditve so omejeni na nujne podporne zidce, ki so enotno oblikovani. Zasnova opreme je usklajena z lokalno značilno arhitekturo. Izbrani so materiali, ki so trpežni in imajo naraven videz.