Projekti

Umeščanje vrtnice 'Ljubljana'

Naročnik

Turizem Ljubljana

Leto

oktober, 2015

Projektna skupina

Urška Kranjc, Petra Vertelj Nared

Lokacija

Mestna občina Ljubljana

Vrsta naloge

Strokovna podlaga

Junija 2015 se je z razglasitvijo natečaja za izbor vrtnice 'Ljubljana' zaključil prvi del aktivnosti, ki jih izvajata Turizem Ljubljana v sodelovanju z Društvom ljubiteljev vrtnic Slovenije.

Namen teh aktivnosti je bil določiti novo sorto vrtnice in jo poimenovati »Ljubljana«, da bi s tem prispevali k oblikovanju identitete in prepoznavnosti mesta ter obogatili turistično ponudbo.

Meščani in strokovna komisija so izbrali mnogocvetno vrtnico belo krem barve grmaste razrasti, ki je na natečaju prejela največ glasov.

Strokovna podlaga predlaga lokacije za umeščanje vrtnice v ljubljanski javni prostor.

Lokacije so izbrane na podlagi prostorskih in drugih izhodišč. Nabor lokacij je osnova za podrobnejše načrtovanje, sajenje in vzdrževanje, ki mora biti usklajeno z upravljavcem javnih zelenih površin.