Projekti

Razvojni center energetske prihodnosti GEN-I - natečaj 3. nagrada

Naročnik

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Leto

december, 2019

Lokacija

Tip naloge

Competitions

Vrsta naloge

Leto izdelave

2019

Vloga LUZ

Projektant

Avtorji

Arhitektura dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh., LUZ, d.d. Gregor Bucik, mag.inž.arh.; LUZ, d.d. Mohor Kordež, mag.inž.arh.; LUZ, d.d. Sergeja Polutnik, mag.inž.arh.; LUZ, d.d. Nejc Lebar, univ.dipl.inž.arh.; LUZ, d.d. Rok Pfajfar, abs.arh.

Sodelavci

Rešitve s področja krajinske arhitekture: Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh.; LUZ, d.d. Rešitve s področja prometa: Klemen Milovanović, univ.dipl.inž.gradb.; LUZ, d.d. Rešitve s področja gradbenih konstrukcij: dr. Iztok Šušteršič, univ.dipl.inž.gradb.; INNORENEW Rešitve s področja električnih in strojnih instalacij ter energetske zasnove: Primož Spetič, dipl.inž.el.; BIRO-ES d.o.o. Matjaž Moškrič, univ.dipl.inž.str.; BIRO-ES d.o.o. Rešitve s področja učinkovite rabe energije: dr. Jože Hafner, univ.dipl.inž.str.; ZAG Rešitve s področja toplotnega ugodja: dr. Sabina Jordan, univ.dipl.inž.arh.; ZAG Rešitve s področja gradbene in prostorske akustike: mag. Mihael Ramšak, univ.dipl.inž.gradb.; ZAG Rešitve s področja zaščite pred požarom: Andrej Fojkar, univ.dipl.inž.kem.inž.; FOJKARFIRE d.o.o. Ocena investicije in ekonomsko vrednotenje projekta: Domen Dolšak, mag.inž.ok.grad.; LUZ, d.d.