Projekti

Prometna študija in načrt trajnostne mobilnosti za mesto Dubrovnik

Naročnik

Mesto Dubrovnik

Leto

november, 2013

Vodja

Tomaž Blaž

Projektna skupina

Klemen Milovanović, Janja Solomun, Ivan Dadić (FPZ Zagreb), Marko Šoštarić (FPZ Zagreb), Marco Mazzarino (IUAV Venezia), Ivo Kejžar (Ipsum Domžale)

Lokacija

Dubrovnik, Hrvaška

Uradno ime naloge po pogodbi

Traffic study and mobility plan for city of Dubrovnik

Vrsta naloge

prometna študija, načrt trajnostne mobilnosti

Velikost

4.200 ha

Vloga LUZ

vodenje naloge, načrt trajnostne mobilnosti

Partnerji

Fakultet prometnih znanosti Zagreb, Universita IUAV Venezia, Ipsum Domžale

                                                          

Co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance

 

V okviru evropskega projekta Adria.MOVE IT sta bila izdelana prometna študija in načrt trajnostne mobilnosti za mesto Dubrovnik.

Projekt sestavljata na eni strani klasični analitično planerski del in na drugi strani komunikacijski del.

Analitično planerski del je sestavljen iz 7 nalog (analiza transportnih sistemov in dokumentacije, analiza ciljnih skupin v prometu, modeliranje prometnega sistema in razvoj prometnih scenarijev, študija izvedljivosti (cost – benefit) za izbrani prometni model, študija vplivov na okolje za izbrani prometni model, načrt trajnostne mobilnosti in načrt monitoringa). Pomemben poudarek je bil tudi na komunikaciji s strokovno in drugo javnostjo z izvedbo javnih delavnic in predstavitev.

Specifičnost prometnih težav v mestu povzroča prevelik pritisk turistov z ladij za križarjenje proti zgodovinskemu mestnemu jedru. Te konične obremenitve pešcev povzročijo zastoj vseh prometnih podsistemov v mestu.

Za reševanje teh težav so predlagani gradnja predora za pešce s tekočim trakom, spremenjena organizacija javnega avtobusnega prometa, razvoj javnega prevoza po morju, spreminjanje prometnega režima na nekaterih ulicah, izvedba prestopnih točk s parkiranjem in zamenjava prometnega sredstva in rekonstrukcija prometne infrastrukture na način, da se nameni več prostora pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu.

Poleg tega so predvideni tudi drugi, mehki pristopi, kot so različni organizacijski ukrepi ter spodbujanje uporabe trajnostnih oblik prevoza.