Projekti

Prenova javnih površin mestnega jedra Kranja

Naročnik

Mestna občina Kranj

Leto

januar, 2009

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Urška Kranjc, Tina Cotič, Gaja Trbižan

Lokacija

Kranj, staro mestno jedro

Vrsta naloge

IDZ, PZI

Zunanji sodelavci

Hidroprojekt d.o.o., Klimaterm, d.o.o., Projecta, d.o.o.

Namen prenove je bil vzpostaviti celovito urejen in javni prostor, ki bo povečal reprezentativnost in uporabnost mestnega jedra ter vzpostavil izhodišče za celostno revitalizacijo območja. Projekt sicer večinoma povzema rešitve, predvidene v prvonagrajenem elaboratu natečaja za ureditev mestnega jedra, a na kakovost zasnove in nekatere bistvene odmike od natečajne rešitve je močno vplivala odločitev občine o ohranjanju motornega prometa na ulicah in trgih, sprejeta ob začetku izvedbe. Boj za prostor med avtomobili in pešci se tako nadaljuje na novo tlakovanih površinah, ki na korenito revitalizacijo mesto-tvornih programov, namenjenih prebivalcem in obiskovalcem še čakajo.

Zasnova ureditve sloni na poenoteni zasnovi tlakovanja, ki vzpostavlja hierarhijo javnih odprtih prostorov. Srednjeveško mestno jedro Kranja ima bogato in zanimivo arheološko, arhitekturno in urbanistično dediščino. Sledovi poselitve so na tem območju ohranjeni vse od predzgodovine, preko antike pa do danes. Najbolj očiten pečat mestu dajeta njegova lega na konglomeratnem pomolu in urbanistična zasnova. V bogatem zgodovinskem kontekstu mesta je zasnova ureditve javnih prostorov predvidela nekatere prostorske poudarke, ki izpostavljajo zanimivosti iz preteklosti. Na robovih pomola, kjer se staro mesto stakne z naravo, s kanjonom Kokre na vzhodu in Save na zahodu, sta dve prenovljeni zeleni površini, Pungert (park z igriščem in razglediščem) in vrt Khislstein (grajski vrt z motivi vzdolž mestnega obzidja). Pungert je bil zasnovan kot prazna travnata površina, z otroškim igriščem pod drevesi na severnem koncu in z razglediščem na območju nekdanjega obrambnega stolpa na južnem koncu. Vrt Khislstein s podaljškom na Vovkovem vrtu je bil zasnovan kot celostna ureditev z motivi vzdolž zahodnega robu vrta, ki poudarjajo prvine ostankov obrambnega sistema Kranja. Obe ureditvi postavljata izhodišče za celovito ureditev poteze obrambnega sistema, ki v sosledju Layerjeva hiša – Lovski dvorec – Khislstein, ter Pungert, tvorijo sistem javnih površin, namenjenih kulturnim dejavnostim.