Projekti

Pobuda DPN in DIIP za Tivolski lok

Naročnik

Ministrstvo za infrastrukturo

Leto

november, 2015

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Sergej Hiti, Matej Hašaj, Janja Solomun

Lokacija

Ljubljana, ob železniškem trianglu v območju Pivovarne Union

Vrsta naloge

DPN (faza pobuda in analiza smernic), DIIP

Pobuda za DPN obravnava gradnjo železniške proge Tivolski lok na območju Mestne občine Ljubljana. Na podlagi napovedi prometa je ugotovljeno, da bo obstoječe stanje glavne postaje Ljubljana zadostilo predvidenemu obsegu prometa do leta 2017. Posledično bo potrebno že v istem letu realizirati določene ukrepe, s katerimi se bodo sprostile oz. povečale kapacitete postaje Ljubljana. Eden od teh ukrepov je zagotovitev dodatnih timih zvez na ozkih grlih postaje Ljubljana, zaradi česar pobudnik, Ministrstvo za infrastrukturo,  načrtuje izgradnjo Tivolskega loka.

Tivolski lok bo omogočal neposredno vožnjo vlakov iz smeri Primorske proti Gorenjski (in obratno) mimo glavne železniške postaje Ljubljana. Z izvedbo proge bo ponovno vzpostavljena direktna železniška povezava (ki je v preteklosti že obstajala) mimo glavne železniške postaje Ljubljana in obratno. S tem bo glavna železniška postaja razbremenjena, zagotovljena bo boljša prepustnost in posledično bodo zmanjšani negativni okoljski vplivi na območju železniške postaje Ljubljana. Skrajšani bodo vozni časi vlakov iz smeri Primorske proti Gorenjski in naprej proti Republiki Avstriji, predvsem za tovorne vlake, ki prihajajo iz luke Koper in Trsta.

V Pobudi za DPN sta na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag obravnavani dve varianti poteka železniške proge, ki se razlikujeta po dopustnih hitrostih in posledično po radiju loka. Obe varianti posegata na območje Pivovarne Union, razlikujeta se predvsem v obsegu posega v konstrukcijo nadvoza nad Celovško cesto.

Pobuda za državni prostorski načrt (DPN) je prostorski dokument, ki se ga izdela v začetni fazi priprave in sprejema DPN.  Namenjena je pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora in predlogov javnosti ter je osnova za izoblikovanje usmeritev za nadaljnje načrtovanje.  V skladu s predpisi s področja urejanja prostora in investicijske dokumentacije se Pobuda za DPN šteje tudi za dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).