Projekti

OPPN Kolizej

Naročnik

Tivoli projekt, investicije d.o.o.

Leto

februar, 2014

Vodja

Ferdo Jordan

Projektna skupina

Janja Solomun, Nina Bizjak Komatar, Aljaž Bassin, Marko Fatur, Tjaša Remic, Tomaž Blaž, Uršula Longar, Simona Čeh, Alenka Iglič

Lokacija

Ljubljana, Ajdovščina

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

14,5 ha

Območje OPPN leži na vogalu Gosposvetske ceste in Župančičeve ulice v središču Ljubljane. S projektom je načrtovana gradnja kompleksa več stavb, v katerih se prepletajo različni programi: stanovanja, poslovni prostori, večnamenski prostor za kulturne dejavnosti, trgovine, lokali, storitve, prostori za rekreacijo. Stavba A (P+4+T) je pretežno poslovna, v 1. nadstropju je obvezen večnamenski prostor za kulturne dejavnosti, v pritličju in delu 1. kleti so predvidene trgovske, servisne in gostinske dejavnosti, terasna etaža je lahko stanovanjska. Stavba B (P+5+T) je pretežno stanovanjska, del pritličja je namenjen trgovski, servisni ali gostinski dejavnosti, stavba C (P+5) je predvidena kot stanovanjska stavba.

Stavbe A, B in C povezuje skupna klet, v kateri so parkirna mesta za uporabnike, trgovski prostori, tehnični prostori, shrambe in podobno. Predvidena je tudi prestavitev garaž (stavba G, P) za pretežno večstanovanjsko stavbo ob Župančičevi ulici (stavba D), ki se ohranja.

Javni program je v predvidenih stavbah načrtovan ob Gosposvetski cesti in Župančičevi ulici, vezan je na arkade. Ob križišču obeh cest je predviden manjši trg, s katerega se uredi dostop do večnamenskega prostora za kulturne dejavnosti. Javne površine in javni programi v območju se navezujejo na obstoječe javne površine preko Župančičeve ulice. Kompleks dopolnjuje kvalitetna zasnova zunanjih površin s tlakovanimi in ozelenjenimi površinami.