Projekti

OPPN Kolinska

Naročnik

MNP nepremičninski projekti d.o.o., Ljubljana

Leto

april, 2015

Vodja

Ferdo Jordan

Projektna skupina

Janja Solomun, Jakob Klemenčič, Mery Lončar, Aljaž Bassin, Tomaž Blaž, Klemen Milovanovič, Uršula Longar, Marko Fatur, Tjaša Remic, Helena Simončič, Simona Čeh

Lokacija

Ljubljana, Jarše

Vrsta naloge

OPPN

Velikost

7 ha

Vloga LUZ

izdelava OPPN

Območje OPPN se nahaja v funkcionalni enoti Jarše, ki leži v severo-vzhodnem delu mestne občine Ljubljana. Severno od območja OPPN, ki ga omejuje Topniška, Linhartova in Šmartinska cesta prevladujejo stanovanja. Med Savsko, Flajšmanovo in Šmartinsko cesto je območje osrednjih mešanih dejavnosti s stanovanji. V pasu med Kavčičevo in Šmartinsko cesto prevladujejo skladiščno-proizvodne dejavnosti, južno od Kavčičeve pa je območje enostanovanjskih hiš.

Območje OPPN predstavlja pomemben razvojni potencial, saj leži na strateško pomembni lokaciji za mesto, kjer je predvidena celovita revitalizacija območja na podlagi prvo nagrajene natečajne rešitve »Partnerstvo Šmartinska«. Danes je to programsko in fizično razvrednoteno območje, ki ga je treba vsebinsko in oblikovno preoblikovati. V jugozahodnem delu območja OPPN se nahajajo spomeniško varovani objekti nekdanje tovarne Kolinska.

V območju OPPN je predvidena novogradnja 26 objektov v odprtem stavbnem bloku ob Šmarinski cesti, ki se zaključi z tremi višinskimi poudarki med katera je umeščen objekt namenjen muzejski dejavnosti. V območju OPPN je predvidena gradnja 414 stanovanj in 130 oskrbovanih stanovanj. Na območju nekdanje tovarne Kolinska je predvidena rekonstrukcija obstoječih objektov, novogradnja objekta ob objektu Kolinska in novogradnja objekta ob Šmartinski cesti. Na zahodni strani Kavčičeve ulice je predvidena novogradnja dveh objektov, ki predstavljata vogal za načrtovani kare med Kavčičevo ulico in cesto Ob zeleni jami.