Projekti

OPPN 115 Dunajska – Vodovodna del (OPPN Krka)

Naročnik

Krka, d.d., Novo Mesto

Leto

marec, 2016

Vodja

Ferdo Jordan

Projektna skupina

Janja Solomun, Jakob Klemenčič, Katarina Konda, Marko Fatur, Tjaša Remic, Tomaž Blaž, Klemen Milovanović, Simona Čeh, Alenka Iglič

Lokacija

Ljubljana, Bežigrad

Vrsta naloge

OPPN

Vloga LUZ

izdelava OPPN

Urbanistična zasnova obravnava območje kot stičišče različnih mestnih tkiv, obenem pa kot zaključek širšega mestnega režnja med Samovo in Dunajsko ulico.

V območju OPPN je predvidena novogradnja 4 stavb znotraj odprtega stavbnega kareja, ki ga omejujejo Dunajska cesta, Samova ulica in Vodovodna cesta.

Programsko se ureditveno območje deli na šest prostorskih enot. Prostorski enoti PE1 in PE2 sta namenjeni gradnji poslovnih stavb s spremljajočimi dejavnostmi, v prostorski enoti PE3 pa se ohranja obstoječa stanovanjska stavba s spremljajočimi dejavnostmi. Prostorske enote C1, C2 in C3 so namenjene gradnji javnih prometnih površin. V območju novogradenj je parkiranje urejeno pretežno v kletnih etažah.

Med stavbami v območju OPPN je park – notranji atrij. Zunanja ureditev se oblikuje v parku – notranjem atriju v notranjosti kareja z raščenim terenom, tlakovanimi površinami in visoko vegetacijo.

Vegetacija večjih dimenzij pomembno prispeva k ustvarjanju ugodne mikroklime, kakovosti zunanjih površin, pogledov iz objektov in vnašanja naravnih elementov v pozidan prostor.