Projekti

Obnova Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposvetsko cesto

Naročnik

MOL

Leto

december, 2014

Vodja

Tomaž Blaž

Projektna skupina

Matjaž Grabljevec, Miha Miklavčič, Simona Čeh, Elizabeta Peklaj, Gašper Kokalj, Aljoša Dekleva (Dekleva Gregorič Arhitekti d.o.o.), Jana Kocbek (2K arhitektonski ured d.o.o.), Boštjan Vuga (Sadar+Vuga d.o.o.), Marko Studen (Scapelab d.o.o.), Tomaž Krištof (Krištof arhitekti d.o.o.)

Lokacija

Ljubljana, Slovenska cesta

Vrsta naloge

PZI

Investicijska vrednost

€7.000.000

Velikost

500 m

Partnerji

Dekleva Gregorič Arhitekti d.o.o., 2K arhitektonski ured d.o.o., Sadar+Vuga d.o.o., Scapelab d.o.o.

Avtorji

Aljoša Dekleva (Dekleva Gregorič Arhitekti d.o.o.), Jana Kocbek (2K arhitektonski ured d.o.o.), Boštjan Vuga (Sadar+Vuga d.o.o.), Marko Studen (Scapelab d.o.o.)

Zunanji sodelavci

Hidroprojekt d.o.o., JRS d.d., Piring s.p., Novera d.o.o., Energetika d.d., JP LPT, Metod Habe s.p.

Slovenska cesta je najpomembnejša ulica v Ljubljani.

V svojem osrednjem delu med Šubičevo in Gosposvetsko cesto je bil tranzitni koridor spremenjen v osrednji javni prostor prestolnice.

Osebni motorni promet tu ni več mogoč, dvopasovno vozišče je namenjeno vozilom javnega prometa.Razpoznavni element Slovenske ceste je  postal intenziven drevored, ki poteka po njenem vzhodnem robu.

Celotna površina je dobila novo tlakovanje: v sredini betonsko avtobusno vozišče, na obeh straneh pa razširjen pločnik iz betonskih tlakovcev različne strukture in barv.

Na pločnikih je  vzpostavljena deljena raba za pešce in kolesarje. Vozišče in pločniki so ločeni z robniki z minimalno višinsko razliko.

Na prenovljenem območju so izvedena štiri avtobusna postajališča. Postavljena je nova urbana oprema: avtobusne nadstrešnice, klopi-otoki, pitniki, stojala za kolesa, reklamni panoji, oprema prostora za prireditve.

V okviru projekta so izvedene prestavitve, obnove in zaščite vseh vrst komunalnih vodov: kanalizacija, vodovod, elektrovodi, TK vodi, plinovod, javna razsvetljava, semaforizacija.

Drevesa so sajena v podzemna zaščitna korita, ki preprečujejo stikanje korenin in komunalnih vodov.