Projekti

Natečaj za ureditev javnih površin središča Kranja

Naročnik

Mestna občina Kranj v sodelovanju z ZAPS

Leto

januar, 2009

Lokacija

Kranj, staro mestno jedro

Vrsta naloge

Javni anonimni projektni natečaj, 1. nagrada

Avtorji

Karla Jankovič, Urška Kranjc (obe LUZ, d.d.), Tina Cotič, Matija Jemec, Gaja Trbižan

Kranjsko mestno jedro ima dolgo in bogato kulturno dediščino, pa tudi zanimivo lego na pomolu, ki se dviga nad kanjonom Kokre na eni strani in savskimi terasami na drugi. Predlagano zasnovo sestavlja niz namigov na očitne, zabrisane in tudi težje dostopne prvine iz preteklosti, ki se na različne načine in v različnem obsegu izražajo skozi celotno ureditveno območje. Tlakovanje sledi hierarhiji urbanistične zasnove, tipične za srednjeveška mesta na pomolih in se hkrati navezuje na obstoječe tlakovanje ulic izven ureditvenega območja. V ureditvah, ki se navezujejo na rob Kranjskega pomola, se na novo izpostavi odnos med grajenim srednjeveškim mestnim jedrom, tradicionalno brez drevja, ter bogato zaraščenim naravnim robom. Predvidena je sodobno a diskretno oblikovana oprema s katero se izpostavijo novo ustvarjeni ambienti s poudarki vsebin iz bogate arheologije območja.

Poročilo natečajne komisije

Priponke

PDF icon Plakat 1PDF icon Plakat 2PDF icon Plakat 3PDF icon Plakat 4PDF icon Plakat 5PDF icon Plakat 6