Projekti

Naravovarstveni atlas Slovenije (NATURA 2000)

Naročnik

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Leto

januar, 2013

Vodja

Roberto Degan

Projektna skupina

Anita Gregorc, Matej Mišvelj, Martin Flajs, Rok Bajec

Lokacija

Slovenija

Vrsta naloge

Spletni GIS pregledovalnik

Informacijski sistem NATURA 2000 je bil razvit za namen enotnega vodenja različnih naravovarstvenih podatkov.

V sklopu naloge je bil izdelan nov podatkovni model v katerega so bili preneseni vsi obstoječi podatki iz različnih podatkovnih baz.

Končno uporabniško rešitev predstavlja osem internih spletnih uporabniških vmesnikov.

Za vsak tematski sklop (NV, EPO, UV, HT, N2K, NS in ZO) je izdelan poseben uporabniški vmesnik, ki je prilagojen zahtevam posameznih podatkovnih sklopov. Pri tem je treba poudariti, da je bil to eden prvih informacijskih sistemov, ki omogoča spletno urejanje grafike in atributov hkrati.

Naravovarstveni atlas Slovenije si lahko ogledate tukaj.