Projekti

Med lipami v Mengšu

Naročnik

LIN nepremičnine d.o.o.

Leto

junij, 2014

Vodja

Marko Kogovšek, dr. Jure Zavrtanik

Lokacija

Vrsta naloge

IDZ, PGD, PZI

Vloga LUZ

odgovorni vodja projekta, vodilna mapa, načrt A, načrt KA, načrt prometne ureditve, projektantski nadzor

Sodelavci

Sergej Hiti, Matjaž Grabljevec

Zunanji sodelavci

statika: IB Program d.o.o.; strojne instalacije: Kalkem d.o.o.; elektro instalacije: Biro Lovšin d.o.o.; vodovod in kanalizacija: Hidroprojekt d.o.o.

Obravnavano območje je del območja Mali Mengeš, ki se nahaja v neposredni bližini središča kraja. Lega in urbanistična zasnova omogočata dobro dostopnost do vseh družbenih, upravnih in trgovskih storitev na eni in naravnega zaledja kulturne krajine na drugi strani. Danes so to pretežno travniki na robu urbanega naselja. V naselju je načrtovano tudi otroško igrišče.

Območje je zasnovano kot ulična zazidava enodružinskih stanovanjskih hiš različnih tipologij: prostostoječe hiše, hiše dvojčki ter atrijske hiše v nizu. Vse hiše imajo načrtovana parkirna mesta pod nadstrešnico pred vhodom in vrtom na drugi strani hiše. Hiše tipa A imajo zagotovljeno po 1 parkirno mesto v garaži znotraj objekta. Hiše so enonadstropne z eno ali dvo-kapnimi strehami.

Načrtovana je gradnja 46 stanovanjskih hiš različnih tipologij in velikosti:

  • 8 stavb tip A – atrijska hiša v nizu,
  • 14 stavb tip B – hiša dvojček,
  • 18 stavb tip C – hiša dvojček,
  • 1 stavba tip D – prostostoječa enostanovanjska hiša,
  • 5 stavb tip E – prostostoječa enostanovanjska hiša.

Nova cesta, ob kateri je predvideno naselje hiš, je zasnovana z dvopasovnim voziščem, vzdolžnim parkiranjem za obiskovalce ter drevoredno zasaditvijo. Načrtovana cesta omogoča neposredno povezavo z obstoječim s cestnim omrežjem in omogoča peš dostope do urbanega središča kraja in kulturne krajine.

Arhitekturna zasnova hiš, z racionalno nosilno konstrukcijo, omogoča fleksibilno oblikovanje notranjih prostorov. Višinski gabarit je racionalen, saj zagotavlja izvedbo minimalnega fasadnega plašča, ki je ustrezno izoliran tako, da z dvo ali tro-slojno zasteklitvijo ustreza pogojem nizko energetske ali celo pasivne gradnje. Fasade so zasnovane kot kombinacija lesenih oblog in tankoslojnega ometa.

 

Komasacija Mengeš