Projekti

Ljubljano načrtujemo z vizijo / Ljubljana – planning with vision

Naročnik

Mestna občina Ljubljana

Leto

februar, 2022

Projektna skupina

Vsebinska zasnova: Ljubljanski urbanistični zavod (Bernarda Bevc Šekoranja, Nina Bizjak Komatar, Marko Fatur, Jakob Klemenčič, Mery Lončar Klemenčič, Shuchita Špela Ložar, Klemen Milovanović, Janja Solomun, Petra Vertelj Nared) in MOL Oddelek za urejanje prostora (Miran Gajšek, Liljana Jankovič Grobelšek, Mateja Doležal, Ivan Stanič, Maja Brusnjak Hrastar, Miha Zorn, Damijana Belak Mrhar, Nika Rovšek, Majda Mavri Pogačnik); Oblikovanje: Bernarda Bevc Šekoranja, Mateja Doležal; Oblikovanje razstave: Bernarda Bevc Šekoranja, Mateja Doležal, Urša Rot

Lokacija

Mestna občina Ljubljana

Vrsta naloge

publikacija

Leto začetka

2018

Leto izdelave

2021

Avtorji

Uredniški odbor: Janez Koželj, Miran Gajšek, Ferdo Jordan; Urednice: Liljana Jankovič Grobelšek, Mateja Doležal, Bernarda Bevc Šekoranja

Zunanji sodelavci

Jezikovni pregled: Lidija Jurman; Prevod v angleščino in jezikovni pregled: Milan Stepanovič, Studio Phi, d.o.o. in Murray Bales; Tisk: Tiskarna Januš; Naklada: 700 (slo) / 300 (ang)

Knjiga o prostorskem načrtovanju Mestne občine Ljubljana (MOL) z naslovom Ljubljano načrtujemo z vizijo / Ljubljana – planning with vision je izšla konec leta 2021, skoraj dvajset let po izidu primerljive strokovne publikacije Prostorska zasnova MOL v letu 2002. Namen izdane knjige je vsebinski prikaz prostorskega načrtovanja MOL v obdobju 2006-2021 in predstavitev procesov prostorskega načrtovanja.

V letu 2006 je MOL začela z intenzivno pripravo najprej prostorskega reda občine, nato občinskega prostorskega načrta (OPN), leta 2007 pa je bila uveljavljena Vizija Ljubljana 2025, ki je izpostavila tri smernice prostorskega razvoja mesta: Ljubljana kot idealno in sonaravno mesto ter vseslovenska metropola. Tem usmeritvam sledi tudi prostorsko načrtovanje MOL. V pripravo OPN MOL je bil vključen širok spekter različnih strokovnjakov in deležnikov, za OPN so bile izdelane tudi številne strokovne podlage.

V letu 2010 sta bila uveljavljena strateški in izvedbeni del OPN MOL, ki sta bila od 2010 že večkrat spremenjena in dopolnjena (strateški del enkrat v letu 2018, izvedbeni del pa trikrat, v letih 2013, 2015 in 2018). Trenutno so v izdelavi četrte spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN MOL.

Glavne tematike, ki so predstavljene v knjigi, se med seboj prepletajo in povezujejo, saj lahko le tako odgovarjajo na kompleksna vprašanja razvoja in varstva v MOL:

• NAČRTOVANA: Mesto načrtujemo in upravljamo z vizijo.

• OBLIKOVANA: Ohranjamo zgodovinsko in oblikujemo sodobno identiteto.

• POVEZANA: Zagotavljamo dobro dostopnost in trajnostno mobilnost.

• OPREMLJENA: Krepimo opremljenost z družbeno in gospodarsko javno infrastrukturo.

• ZELENA: Naravne danosti nadgrajujemo z oblikovanimi zelenimi površinami.

• SAMOOSKRBNA: Razvijamo prehransko in energetsko samooskrbo.

• ODPORNA: Prilagajamo se podnebnim spremembam.

Priponke

PDF icon Zgibanka (slo)PDF icon Zgibanka (ang)