Projekti

Izdelava variantne urbanistično arhitekturne rešitve za območje OPPN Remiza Šiška

Naročnik

JP LPP d.o.o.

Lokacija

Vrsta naloge

IDZ

Leto izdelave

2017

Avtorji

Urbanizem in prostorsko načrtovanje: Jakob Klemenčič / Arhitektura: Jure Zavrtanik, Mohor Kordež / Krajinska arhitektura: Sergej Hiti / Promet: Ernest Sotlar