Projekti

Izdelava variantne urbanistično arhitekturne rešitve za območje OPPN 1 - AC Pentlja

Naročnik

Avto Aktiv Intermercatus, d.o.o.

Leto

junij, 2017

Lokacija

Vrsta naloge

IDZ

Leto izdelave

2017

Avtorji

Urbanizem in prostorsko načrtovanje: Mery Lončar / Arhitektura: Jure Zavrtanik, Mohor Kordež, Gregor Bucik, Sergeja Polutnik / Krajinska arhitektura: Urška Kranjc / Promet: Uršula Longar