Projekti

Igrišče v Šmartinskem parku

Naročnik

Mestna občina Ljubljana (SRPI)

Leto

april, 2016

Vodja

Urška Kranjc

Projektna skupina

Maja Simoneti, Urška Kranjc, Klara Sulič, Sergej Hiti, Tomaž Stupar (Krajinaris)

Lokacija

Ljubljana

Vrsta naloge

IDZ, PZI

Velikost

11 ha

Težko pričakovana ureditev velikega otroškega igrišča v Šmartinskem parku vključuje raznolike prvine sodobnega, javnega, mestnega igrišča: zagotovljeno prostornost, razgiban teren, vodo, krožne in linijske poti ter igrala, velike plezalne mreže, različne gugalnice, vrtiljake, tobogane in tudi vodni del igrišča s črpalkami in opremo za igro z vodo in peskom. Ureditev je namenjena otrokom različnih starosti, sposobnosti in interesov, posebna pozornost pa je namenjena zagotavljanju dostopnosti igrišča za vse.

Umeščenost igrišča na rob parka zagotavlja primerno distanco od pokopališča in obstoječih daljnovodov ter bližino servisnega objekta. Igrišče bo sčasoma dobro osenčeno s širokim izborom drevesnih vrst, ki prispevajo k raznolikosti in ponujajo priložnosti za spoznavanje novih drevesnih vrst. Izbor opreme sloni na kakovosti, funkcionalnosti in naravnem videzu.