Projekti

Idejna zasnova za skladiščne in upravne objekte za potrebe delovanja družbe SŽ d.o.o.

Naročnik

Poslovni sistem Mercator d.d.

Lokacija

Tip naloge

Spatial documentation Project documentation

Vrsta naloge

IDZ za OPPN

Leto izdelave

2017

Avtorji

Urbanizem in prostorsko načrtovnje: Mery Lončar, Jakob Klemenčič / Arhitektura: Jure Zavrtanik, Mohor Kordež, Gregor Bucik / Prometna infrastruktura: Tomaž Blaž, Klemen Milovanović, Uroš Maršič / Komunalna Infrastruktura: Marko Fatur, Shuchita Špela Ložar