Projekti

Idejna zasnova Prototipnih delavnic Instituta Jožef Stefan

Naročnik

Institut Jožef Stefan

Leto

januar, 2016

Vodja

dr. Jure Zavrtanik

Projektna skupina

dr. Jure Zavrtanik

Lokacija

Ljubljana, Teslova ulica

Vrsta naloge

IDZ