Projekti

ENP MOL

Naročnik

Mestna občina Ljubljana

Leto

januar, 2015

Vodja

Ferdo Jordan

Projektna skupina

Simona Čeh, Janja Solomun, Romana Titovšek, Iztok Lampelj, Alenka Iglič, Vito Križman, Peter Golob, Ines Rot, Nina Bizjak Komatar, Bernarda Bevc Šekoranja, Jakob Klemenčič, Urška Longar, Ernest Sotlar, Matej Mišvelj, Martin Flajs, Kristjan Štucin

Lokacija

Mestna občina Ljubljana

Vrsta naloge

Ureditev evidence nepremičnega premoženja

Vloga LUZ

Priprava strokovnih podlag za razglasitev grajenega javnega dobra in kategorizacije lokalnih cest ter izvedba geodetskih storitev

Partnerji

LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije d.o.o. (partner)

Izvedba vseh storitev, potrebnih za ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, priprava podatkov za dopolnjevanje in ažuriranje evidence nepremičnega premoženja Mestne občina Ljubljana, ter izvedba geodetskih storitev in postopkov za ureditev lastnine nepremičnin v tem okviru.

Cilj projekta je urejena evidenca zemljišč MOL, s poudarkom na evidenci grajenega javnega dobra.