Projekti

Delavnica Staro jedro – novi obeti

Naročnik

Mestna občina Kranj

Leto

januar, 2010

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Urška Kranjc, Klara Sulič, Klemen Milovanovič, Maša Šorn, Mojca Balant, Gaja Trbižan, Katja Fak, Aidan Cerar (IPoP)

Lokacija

Kranj, staro mestno jedro

Vrsta naloge

delavnica

Partnerji

Mestna občina Kranj, Zavod za turizem Kranj

Avtorji

Konzultacije: Maja Simoneti, Aljaž Plevnik (UI), Marko Peterlin (IPoP)

Sočasno z izvedbo prenove javnega prostora mestnega jedra se je občina Kranj namenila prenoviti tudi zastareli zazidalni načrt. K sodelovanju pri pripravi izhodišč je povabila javnosti, ki bi v nov prostorski akt vključile svoje predloge in pobude, z različnimi predlogi in komentarji pa bi lahko pozitivno vplivale na trenutno prakso urejanja, upravljanja in vzdrževanja prostora.

Sodelovanje z javnostmi je bilo organizirano v obliki 3 dnevne delavnice. V prvem delu so udeleženci fotografirali dobre in slabe vtise s terena. Fotografije so bile razstavljene skupaj s komentarji udeležencev. V nadaljevanju je bila evidentirana problematika členjena v več vsebinskih sklopov: javni programi, prometni režim, komuniciranje med deležniki v urejanju prostora in javni prostor na območju mestnega jedra. Udeleženci so s pomočjo moderatorjev razpravljali o naštetih vsebinah, na koncu pa predlagali možne rešitve oz. usklajene predloge ukrepov za izboljšanje stanja. Predlogi z delavnic so bili ovrednoteni s strani pristojnih na mestni občini in objavljeni ter razvrščeni po kategorijah glede na možnost izvedbe.

Priponke

PDF icon Zloženka