Projekti

Daljinska kolesarska pot skozi Radovljico

Naročnik

Občina Radovljica

Leto

januar, 2014

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Urška Kranjc, Klemen Milovanovič

Lokacija

Radovljica

Vrsta naloge

Strokovne podlage

Državno kolesarsko omrežje je določeno v državnem srednjeročnem in dolgoročnem planu in ga sestavljajo daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave (OdPSDP; Ur.l.RS, št. 72/95). Namen naloge je bil proučiti variantne poteke tras daljinske kolesarske poti skozi občino Radovljica, ugotoviti najustreznejšo varianto trase glede na merila, zanjo podati osnovne tehnične smernice ter jo vključiti v občinski prostorski načrt.

Daljinske kolesarske povezave v Sloveniji so del omrežja evropskih kolesarskih smeri. V sistem povezujejo regionalna središča in tako omogočajo tudi vsakodnevno kolesarjenje na delo čim večjemu številu prebivalcev. Namenjene so širokemu krogu uporabnikov, od lokalnih, vsakodnevnih uporabnikov, do turistov in drugih, občasnih uporabnikov, pa tudi tistih, ki potujejo preko večjih razdalj. Na Gorenjskem je del daljinske povezave že izveden, nekateri deli pa so še v izvedbi. V občini Radovljica je že izveden del povezave Lesce - Bled, ni pa še izvedena povezava preko sosednjih občin Žirovnica in Naklo ter v sami občini.

Osnovne variante trase so bile določene na osnovi pridobljenih podatkov o prostoru in terenskega dela z upoštevanjem predpisov in vsebinskih izhodišč, kot so: uporaba obstoječih poti, povezovanje regionalnih središč, varnost in doživljajska vrednost poti. Kriteriji za izbor najustreznejše variante trase so vključevali ekonomsko upravičenost, višinski profil, varnost, navezavo na javni potniški promet in program ob poti (kulturna dediščina, ohranjanje narave in drugi javni programe). Izbrana trasa večinoma poteka vzdolž južne strani avtocestne povezave; po severni strani mimo Radovljice, po obstoječi gozdni učni poti do Dobrega Polja ter po obstoječi regionalni cesti proti občini Naklo.